• Bezpečný prístav na našej škole
     • Bezpečný prístav na našej škole

      21. 9. 2021

      Žiaci našej školy mali opäť raz jedinečnú príležitosť byť súčasťou zážitkového projektu podporeného Fondom zdravia mesta Košice. Za nápad i realizáciu interaktívnych prednášok venovaných práci s konfliktom, zvládaním emócií, predchádzaním nebezpečných situácií vďačíme skvelým ľuďom z OZ Bezpečný prístav. Žiaci mali možnosť pod dohľadom skúsených inštruktorov absolvovať nielen prednášku venovanú ochrane ich bezpečia, rozpoznania konfliktných i nebezpečných okolností a reakcií na nich , ale aj reálne vyskúšanie si modelových situácií. Veríme, že táto akcia bola okrem spestrenia vyučovania najmä veľkým prínosom osobnostného rozvoja našich siedmakov i ôsmakov v oblasti prevencie, situačnej pozornosti, práce s vlastným priestorom a vlastným bezpečím.

    • Svetový deň prvej pomoci v ŠKD
     • Svetový deň prvej pomoci v ŠKD

      16. 9. 2021

      Okrem mnohých významných dní v mesiaci september je aj Svetový deň prvej pomoci. V ŠKD sme si tento deň pripomenuli v piatok 10. 09. 2021. Deti sa oboznámili so základmi prvej pomoci pri odreninách, pádoch, krvácajúcom nose, po uštipnutí hmyzom. Naučili sa veľmi dôležité čísla na privolanie pomoci. Prakticky si vyskúšali techniky obväzovania. Zahrali sa na malých záchranárov aj pacientov. Veríme, že tento zážitok pomôže deťom správne sa zachovať v kritických situáciách.

    • NAJ učiteľka fyziky
     • NAJ učiteľka fyziky

      2. 7. 2021

      NAJ učiteľku fyziky máme na našej škole. V hlasovacej súťaži VSD, a.s. získala spomedzi nominovaných učiteľov fyziky najviac hlasov naša pani učiteľka Mgr. Nora Nigutová. Tešíme sa, že svojím prístupom a zanietenosťou k vyučovaniu tohto predmetu nadchla množstvo žiakov, ktorí ju v tejto súťaži spolu so svojimi známymi podporili. Pani učiteľka získala vecnú odmenu od organizátora súťaže a škola týmto získala monitor a klávesnicu. Pani učiteľke zo srdca gratulujeme a všetkým hlasujúcim ďakujeme.

    • Palacinkový deň na 1. stupni
     • Palacinkový deň na 1. stupni

      8. 7. 2021

      Posledné školské dni sme našim štvrtákom (každej triede zvlášť) spestrili vyučovanie palacinkovými aktivitami. Totiž Palacinkový utorok (Pancake Tuesday) mal byť v utorok 16. februára (vždy deň pred Popolcovou stredou, ako je zvykom v anglofónnych krajinách). Povedali sme si, že dištančné štúdium nám náš Palacinkový deň nevezme, ale iba presunie, a že neukrátime našich žiakov o tento zážitok. Žiaci sa zabávali, súťažili, palacinky lietali a otáčali sa vo vzduchu... Aj keď nám pri pohľade na palacinky a ich vôňu tiekli slinky, úspešne sme im odolali (aby sme dodržali všetky aktuálne opatrenia v súvislosti s covid-19). Palacinkovým víťazom blahoželáme! :)

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

      2. 6. 2021

      Tento rok sa uskutoční v termíne 10. – 12. 6. 2021 opäť netradične, bez dobrovoľníkov v uliciach. Podpora Dňa narcisov bude možná dobrovoľným príspevkom od 7. – 20. 6. napr. SMS na č. 848. Všetky informácie o zbierke nájdete na stránka www.dennarcisov.sk

      Na našej škole by sme radi zachovali myšlienku spolupatričnosti a povedomia o Dni narcisov, a preto sme našich žiakov zapojili do súťaže o najväčší narcis. Narcis predstavovali žiaci sami, oblečení v symbolickej žltej a zelenej farbe. Aj tým sme ich chceli motivovať ku kolektívnej zodpovednosti a tvorivosti. Veríme, že o rok sa už budeme môcť zapojiť aj tradične, aktívnym spôsobom ako dobrovoľníci.

    • Koľko lásky je vo vašom srdci?
     • Koľko lásky je vo vašom srdci?

      28. 5. 2021

      Aj žiaci našej školy využili možnosť zapojiť sa do májovej výzvy Koľko lásky je vo vašom srdci? a potešiť srdcia mnohých seniorov a tak sa pripojiť k množstvu detí na celom Slovensku. Ručne robené pohľadnice sú už na ceste do Zariadenia opatrovateľskej služby v Trenčíne. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí prispeli svojou pomocou pri výrobe pohľadníc.