• Inkluzívny tím

   • Milí rodičia,

    ak potrebuje pomôcť alebo poradiť so vzdelávaním Vášho dieťaťa,

    môžete kontaktovať členov inkluzívneho tímu, ktorí Vám budú k dispozícii na našej Linke podpory:

     

    Meno/organizácia

    Pozícia

    Termín

    Čas

    Kontakt

    Mgr. Marcela Pravdová

    Školská psychologička

    piatok

    8:00-14:00

    [email protected]

     

    Mgr. Marianna Patlevičová

    Školská špeciálna pedagogička

    pondelok-piatok

    8:00-14:00

    [email protected]

    0904321506

    Mgr. Jana Hoff

    Asistentka učiteľa

    pondelok-piatok

    8:00-14:00

    [email protected]

    0948008199

    Daniela Želinská

    Asistentka učiteľa

    pondelok-piatok

    8:00-14:00

    [email protected]

    0940702333

    Mgr. Martina Balážová

    Asistentka učiteľa

    pondelok-piatok

    8:00-14:00

    [email protected]

    Eva Horváthová

    Asistentka učiteľa

    pondelok-piatok

    8:00-14:00

    [email protected]

    Zuzana Demeková

    Asistentka učiteľa

    pondelok-piatok

    8:00-14:00

    [email protected]

    Patrícia Bodnárová

    Asistentka učiteľa

    pondelok-piatok

    8:00-14:00

    [email protected]

    Andrea Lacková

    Asistentka učiteľa

    pondelok-piatok

    8:00-14:00

    [email protected]

    Mgr. Andrea Čemanová

    Psychologička

    Galaktická 11

    pondelok-piatok

    8:00-14:00

    [email protected]

    0908025695

    Linka podpory VÚDPaP

    Detské centrum 

    pre vzdelávanie a výskum

    pondelok-piatok

    9:30-14:30

    [email protected]

    0244881649

    0910186627

    Bezplatná zelená linka VÚDPaP

    Zelená linka VÚDPaP

    pondelok-piatok

    9:00-18:00

    0800864833