• OZ Našim deťom

   • Prostredníctvom poukázania 2% z daní FO a PO môžte podporiť činnosť, aktivity a materiálne vybavenie Základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach.

    Údaje potrebné na poukázanie 2%:

    Názov: Našim deťom pri ZŠ Jenisejská Košice
    IČO: 35555939
    Právna forma: Občianske združenie
    Sídlo: Jenisejská 22, 040 12 Košice

    V prípade, že sa rozhodnete poukázať finančný príspevok:
    Číslo účtu: 0446078208/0900

    Cieľom organizácie je podporovať vzdelávanie a mimoškolské aktivity žiakov a učiteľov zo Základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach. Organizácia združuje učiteľov, rodičov, absolventov a priateľov školy, a snaží sa zabezpečiť materiálne vybavenie školy, účasť na podujatiach, podporu talentovaných žiakov, pomoc žiakom so špeciálnymi potrebami, vzdelávanie pedagógov a podobne. Združenie realizuje aj vlastné podujatia a projekty, zamerané na rozvoj životných zručností, na problematiku ľudských práv, rasizmu, závislostí a kriminality detí a mládeže, na environmentálnu výchovu, aktívne občianstvo a dobrovoľníctvo. V rámci združenia pracuje niekoľko dobrovoľníkov z radov členov združenia i z radov starších žiakov.

    V uplynulom období boli realizované projekty:

    Miesto pre tvoj voľný čas (DAMKO)

    Nie je hra ako hra (DAMKO)

    Občianskym to nekončí (DAMKO)

    Ja ti pomôžem (Fond GSK)

    Venuj svoj čas športu (Komunitná nadácia Bratislava)

    Na vlastnej koži (Mesto Košice)

    Dúhové okuliare (Hodina deťom) a ďalšie

    Potvrdenie_o_zaplateni_dane.pdf

    Vyhlasenie_2%_.pdf