• Poplatky pre školský rok 2021/2022:

    1 dieťa - 30 €

    2 a viac detí - 40 € (len raz, nie za každé dieťa)

    Poplatok je možné uhradiť LEN na účet Rady rodičov (šekom, prevodom):

    SK20 0900 0000 0000 8213 1580

    Do poznámky pre prijímateľa nezabudnite uviesť meno a triedu žiaka.

    ĎAKUJEME