• Projekty

   • V základnej škole úspešnejší II
   • viac o projekte:  letak_2(1).pdf

   • Projekt ENTER
   • Čítame radi 2
   • eTwinning
   • Recyklohry
   • Školská športová liga
   • Zober loptu, nie drogy
   • Innovative Kid Slovakia
   • Unplugged
   • Cesta z domu
    OZ Bezpečný prístav