• Publikácia o výchove detí

    Milá rodičia

    v rámci projektu, realizovaného aj vďaka účasti našej školy, získala FF UPJŠ mnohé údaje od žiakov i veľkej časti ich rodičov. Časť z nich  je publikovaná v nasledujúcej príručke s názvom O výchove dospievajúcich: Kontrolovať či nekontrolovať?

    O_vychove_dospievajucich.pdf