• Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová – zástupca zriaďovateľa
   Bc. Martin Seman – zástupca zriaďovateľa
   Mgr. Bernard Berberich – zástupca zriaďovateľa
   PhDr. Róbert Schwarcz -zástupca zriaďovateľa

   Ing. Ľubica Slatina – zástupca rodičov
   Bezecný Radovan – zástupca rodičov
   Ing. Nováková Jana – zástupca rodičov
   Ing. Hajduk Martin – zástupca rodičov

   Mgr. Zuzana Matisová – zástupca pedagogogických zamestnancov
   Mgr. Miroslava Heželová – zástupca pedagogogických zamestnancov

   Mgr. Valéria Lorincová – zástupca nepedagogických zamestnancov