•  

     

    Prázdniny

    v  školskom  roku

    2021 / 2022

     

    jesenné

    28. 10. 2021 – 29. 10. 2021

    vianočné

    23. 12. 2021 – 07. 01. 2022

    polročné

    04. 02. 2022   (piatok)

    jarné

    21. 02. 2022 – 25. 02. 2022

    veľkonočné

    14. 04. 2022 – 19. 04. 2022

    letné

    01. 07. 2022 – 31. 08. 2022