• 2021/2022

  • Krajské kolo

    • Charlotte Elise Šalamun, 5.B

    • 2. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín - 1. kategória (poézia) · Krajské kolo · 2021/2022
  • Okresné kolo

    • Veronika Benková, 9.C

    • 4. miesto
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - kat.C · Okresné kolo · 2021/2022
  • Školské kolo

    • Šimon Zajac, 8.C

    • 1. miesto
    • Biologická olympiáda - kategória C · Školské kolo · 2021/2022
    • Richard Guľa, 8.C

    • 2. miesto
    • Biologická olympiáda - kategória C · Školské kolo · 2021/2022
    • Marián Goliaš, 9.C

    • 3. miesto
    • Biologická olympiáda - kategória C · Školské kolo · 2021/2022
    • Adam Štelmák, 9.C

    • 1. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 9. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Diana Családiová, 9.A

    • 2. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 9. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Simona Nemergutová, 9.A

    • 3. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 9. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Thomas Pampurik, 8.C

    • 1. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 8. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Richard Guľa, 8.C

    • 2. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 8. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Jakub Raffáč, 8.C

    • 3. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 8. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Daniel Bruňanský, 7.B

    • 1. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 7. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Dana Schusterová, 7.B

    • 2. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 7. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Barbora Hiriaková, 7.B

    • 2. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 7. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Vanesa Čefová, 7.C

    • 3. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 7. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Matej Hinka, 6.B

    • 1. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 6. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Nina Karin Palušáková, 6.A

    • 1. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 6. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Alexander Zmrzlík, 9.B

    • 1. miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku - kategória 1A · Školské kolo · 2021/2022
    • Tamara Rusznyáková, 8.A

    • 2. miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku - kategória 1A · Školské kolo · 2021/2022
    • Jakub Fabián, 6.A

    • 1. miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku - kategória 1B · Školské kolo · 2021/2022