• 2021/2022

  • Krajské kolo

    • Diana Családiová, 9.A

    • úspešná riešiteľka
    • Chemická olympiáda - kategória D · Krajské kolo · 2021/2022
    • Emma Szegedyová, 5.A

    • 3. miesto
    • Šaliansky Maťko - kategória 4. a 5. ročník · Krajské kolo · 2021/2022
    • Adam Štelmák, 9.C

    • 2. miesto
    • Dejepisná olympiáda - kategória C · Krajské kolo · 2021/2022
    • Diana Családiová, 9.A

    • 17. miesto
    • Dejepisná olympiáda - kategória C · Krajské kolo · 2021/2022
    • Dana Schusterová, 7.B

    • 15. miesto
    • Dejepisná olympiáda - kategória E · Krajské kolo · 2021/2022
    • Charlotte Elise Šalamun, 5.B

    • 2. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín - 1. kategória (poézia) · Krajské kolo · 2021/2022
  • Okresné kolo

    • Sára Filková, 7.A

    • 1. miesto
    • Biologická olympiáda - kategória D · Okresné kolo · 2021/2022
    • Šimon Zajac

    • 1. miesto
    • Vesmír očami detí · Okresné kolo · 2021/2022
    • Dávid Kerekeš, 8.A

    • úspešný riešiteľ
    • Pytagoriáda - kategória P8 · Okresné kolo · 2021/2022
    • Emma Szegedyová, 5.A

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P5 · Okresné kolo · 2021/2022
    • Jakub Podracký, Katarína Abrahamovská, Tomáš Bárány, Nela Viňanská

    • úspešný riešiteľ
    • Pytagoriáda - kategória P4 · Okresné kolo · 2021/2022
    • Hana Kramarová, Slavomír Čižmár, Alex Varga, Denis Veles

    • úspešný riešiteľ
    • Pytagoriáda - kategória P3 · Okresné kolo · 2021/2022
    • Diana Családiová, 9.A

    • 3. miesto
    • Chemická olympiáda - kategória D · Okresné kolo · 2021/2022
    • Simona Nemergutová, 9.A

    • 7. miesto
    • Chemická olympiáda - kategória D · Okresné kolo · 2021/2022
    • Emma Szegedyová, 5.A

    • 1. miesto
    • Šaliansky Maťo · Okresné kolo · 2021/2022
    • Michaela Fečková, 2.A

    • 3. miesto
    • Šaliansky Maťo · Okresné kolo · 2021/2022
    • Emma Szegedyová, 5.A

    • 1. miesto
    • Geografická olympiáda - kat. G · Okresné kolo · 2021/2022
    • Lucia Családiová, 5.A

    • 2. miesto
    • Geografická olympiáda - kat. G · Okresné kolo · 2021/2022
    • Diana Családiová, 9.A

    • 1. miesto
    • Dejepisná olympiáda - kategória C · Okresné kolo · 2021/2022
    • Adam Štelmák, 9.C

    • 2. miesto
    • Dejepisná olympiáda - kategória C · Okresné kolo · 2021/2022