• 2020/2021

  • Školské kolo

    • Dávid Kerekeš, 7.A

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P7 · Školské kolo · 2020/2021
    • Jakub Smolko, 7.B

    • 3. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P7 · Školské kolo · 2020/2021
    • Gabriela Vargová - 6.A, Bianka Abrahamovská - 6.A

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P6 · Školské kolo · 2020/2021
    • Matej Hinka, 5.B

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P6 · Školské kolo · 2020/2021
    • Richard Rajnič, 6.A

    • 3. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P6 · Školské kolo · 2020/2021
    • Šimon Slatina, 5.C

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P5 · Školské kolo · 2020/2021
    • Dominika Kolinovská - 5.B, Timotej Merta - 5.C

    • 2. miest
    • Pytagoriáda - kategória P5 · Školské kolo · 2020/2021
    • Matej Hinka, 5.B

    • 3.miesto
    • Pytagoriáda - kategória P5 · Školské kolo · 2020/2021
  • 2019/2020

  • Regionálne kolo

    • Lukáš Krakovský, 9.A

    • 1. miesto
    • KOŠICE NIGHT RUN 2019 · Regionálne kolo · 2019/2020
    • Tomáš Adamovský, 8.C

    • 2. miesto
    • KOŠICE NIGHT RUN 2019 · Regionálne kolo · 2019/2020
  • Celosvetové kolo

    • Zuzana Tkáčová, 9.B

    • 1. miesto
    • JUNIOR INTERNET 2020 · Celosvetové kolo · 2019/2020
    • V piatok 24.4. sa konala videokonferencia, kde prezentovala svoj projekt (Digitálne obrázky a kresby) v kategórii Junior Design - mladší žiaci s projektom Slapped together
  • Krajské kolo

    • Zuzana Tkáčová, 9.B

    • Špeciálna cena poroty
    • UMENIE A PRIATEĽSTVO NEPOZNAJÚ HRANICE · Krajské kolo · 2019/2020
    • Téma súťaže : UMENIE A PRIATEĽSTVO NEPOZNAJÚ HRANICE
     Nosnou témou je priateľstvo a umenie, ktoré nie sú limitované štátnymi hranicami, odlišnými kultúrami či jazykom.
     Práce, zapojené do tejto kreatívnej súťaže hodnotila porota, ktorú tvorili odborní zamestnanci Východoslovenskej galérie.
  • Okresné kolo

    • Jakub Figeľ, 9.B

    • 1. miesto
    • Chemická olympiáda - kategória D · Okresné kolo · 2019/2020
    • Marek Horňak, 9.C

    • 4. miesto
    • Dejepisná olympiáda - kategória C · Okresné kolo · 2019/2020
    • Adam Štelmák, 7.C

    • 2. miesto
    • Dejepisná olympiáda - kategória E · Okresné kolo · 2019/2020
    • Erik Eiben, 9.C

    • 3. miesto
    • Geografická olympiáda - kat.E · Okresné kolo · 2019/2020
    • Barbora Benková, 9.C

    • 1. miesto
    • Biologická olympiáda - kategória 8. a 9. ročník · Okresné kolo · 2019/2020
    • Jakub Figeľ, 9.B

    • 4. miesto
    • Biologická olympiáda - kategória 8. a 9. ročník · Okresné kolo · 2019/2020
    • Daniel Jozef Wolczko,3.A

    • 1. miesto
    • Šaliansky Maťko - kategória 2. a 3. ročník · Okresné kolo · 2019/2020
    • ....A máme víťaza. Daniel Jozef Wolczko sa umiestnil ako 1. na okresnom kole súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko. Srdečne gratulujeme a držíme palce na krajskom kole.
    • Filip Hotový, 5.B

    • 2. miesto
    • Matematická olympiáda - kategória Z5 · Okresné kolo · 2019/2020