• 2019/2020

  • Školské kolo

    • Sofia Miskolczyová, 8.C

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P8 · Školské kolo · 2019/2020
    • Adam Próner, 7.A

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P7 · Školské kolo · 2019/2020
    • Simona Nemergutová, 7.A

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P7 · Školské kolo · 2019/2020
    • Marián Goliaš, 7.C

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P7 · Školské kolo · 2019/2020
    • Michaela Dzobová, 6.A

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P6 · Školské kolo · 2019/2020
    • Daniela Nagyová, 6.B

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P6 · Školské kolo · 2019/2020
    • Dávid Kerekeš, 6.A

    • 3. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P6 · Školské kolo · 2019/2020
    • Janet Jordánová, 6.A

    • 3. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P6 · Školské kolo · 2019/2020
    • Matej Hinka, 4.B

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P5 · Školské kolo · 2019/2020
    • Filip Hotový, 5.B

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P5 · Školské kolo · 2019/2020
    • Dominik Vuksta, 5.B

    • úspešný riešiteľ
    • Pytagoriáda - kategória P5 · Školské kolo · 2019/2020
    • Daniel Bruňanský, 5.B

    • úspešný riešiteľ
    • Pytagoriáda - kategória P5 · Školské kolo · 2019/2020
    • Šimon Slatina, 4.C

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P4 · Školské kolo · 2019/2020
    • Simona Pirová, 4.A

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P4 · Školské kolo · 2019/2020
    • Bibiána Marcinová, 4.C

    • 3. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P4 · Školské kolo · 2019/2020
    • Samuel Pavlikovský, 3.A

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P3 · Školské kolo · 2019/2020
    • Nikola Fügediová, 3.B

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P3 · Školské kolo · 2019/2020
    • Natália Blašková, 3.C

    • 3. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P3 · Školské kolo · 2019/2020
    • Daniel Jozef Wolczko, 3.A

    • 1. miesto
    • Šaliansky Maťko - kategória 2. a 3. ročník · Školské kolo · 2019/2020
    • Sofia Strončeková, 2.B

    • 2. miesto
    • Šaliansky Maťko - kategória 2. a 3. ročník · Školské kolo · 2019/2020