• 2020/2021

  • Okresné kolo

    • Jakub Matej, 9.B

    • 3. miesto
    • Chemická olympiáda - kategória D · Okresné kolo · 2020/2021
    • Dominika Kolinovská, 5.B

    • 1. miesto
    • Matematická olympiáda - kategória Z5 · Okresné kolo · 2020/2021
    • Matej Hinka, 5.B

    • 1. miesto
    • Matematická olympiáda - kategória Z5 · Okresné kolo · 2020/2021
    • Samuel Buchanec, 5.A

    • 7. miesto
    • Matematická olympiáda - kategória Z5 · Okresné kolo · 2020/2021
    • Jakub Fabian, 5.A

    • 8. miesto
    • Matematická olympiáda - kategória Z5 · Okresné kolo · 2020/2021
    • Simona Pirová, 5.A

    • 17. miesto
    • Matematická olympiáda - kategória Z5 · Okresné kolo · 2020/2021
    • Diana Családiová, 8.A

    • 3. miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku · Okresné kolo · 2020/2021
    • Ema Gáborová, 8.A

    • 1. miesto
    • Biologická olympiáda - kategória C · Okresné kolo · 2020/2021
    • Tomáš Šmida, 9.B

    • 6. miesto
    • Biologická olympiáda - kategória C · Okresné kolo · 2020/2021
    • Adam Štelmák, 8.C

    • 3.miesto
    • Olympiáda zo SJL · Okresné kolo · 2020/2021
  • Školské kolo

    • Emma Fürjes, 5.B

    • 1. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín - 2. kategória (próza) · Školské kolo · 2020/2021
    • Marianna Šalitrošová, 9.A

    • 1. miesto
    • Logická olympiáda · Školské kolo · 2020/2021
    • Dávid Kerekeš, 7.A

    • 2. miesto
    • Logická olympiáda · Školské kolo · 2020/2021
    • Matej Hinka, 5.B

    • 3. miesto
    • Logická olympiáda · Školské kolo · 2020/2021
    • Marián Goliaš, 8.C

    • 4. miesto
    • Logická olympiáda · Školské kolo · 2020/2021
    • Adam Štelmák, 8.C

    • 1. miesto
    • Olympiáda v slovenskom jazyku · Školské kolo · 2020/2021
    • Nicolas Poľák, 8.A

    • 2. miesto
    • Olympiáda v slovenskom jazyku · Školské kolo · 2020/2021
    • Adam Próner, 8.A

    • 3. miesto
    • Olympiáda v slovenskom jazyku · Školské kolo · 2020/2021
    • Dávid Kerekeš, 7.A

    • 1. miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku - kategória 1A · Školské kolo · 2020/2021
    • Dorota Zajacová, 6.A

    • 2. miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku - kategória 1A · Školské kolo · 2020/2021