• 2020/2021

  • Školské kolo

    • Sofia Tokárová, 6.A

    • 3. miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku - kategória 1A · Školské kolo · 2020/2021
    • Diana Családiová, 8.A

    • 1. miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku - kategória 1B · Školské kolo · 2020/2021
    • Michal Balint, 9.A

    • 2. miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku - kategória 1B · Školské kolo · 2020/2021
    • Daniela Jarušinská, 9.A

    • 3. miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku - kategória 1B · Školské kolo · 2020/2021
    • Jakub Matej, 9.B

    • 1. miesto
    • Chemická olympiáda - kategória D · Školské kolo · 2020/2021
    • Dávid Kerekeš, 7.A

    • 1. miesto
    • Biologická olympiáda - kategória D · Školské kolo · 2020/2021
    • Šimon Zajac, 7.C

    • 2. miesto
    • Biologická olympiáda - kategória D · Školské kolo · 2020/2021
    • Ema Gáborová, 8.A

    • 1. miesto
    • Biologická olympiáda - kategória C · Školské kolo · 2020/2021
    • Tomáš Šmida, 9.B

    • 2. miesto
    • Biologická olympiáda - kategória C · Školské kolo · 2020/2021
    • Jakub Matej, 9.B

    • 1. miesto
    • Chemická olympiáda - kategória D · Školské kolo · 2020/2021
    • Lenka Kramarová, 4.B

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P4 · Školské kolo · 2020/2021
    • Jakub Kováč, 4.B

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P4 · Školské kolo · 2020/2021
    • Šimon Blaško - 4.C, Daniela Szabóová - 4.A

    • 3. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P4 · Školské kolo · 2020/2021
    • Alexandra Štefaniková, 3.B

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P3 · Školské kolo · 2020/2021
    • Alex Krzák - 3.A, Nela Viňanská - 3.B, Jakub Podracký - 3.B

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P3 · Školské kolo · 2020/2021
    • Tomáš Bárány, 3.A

    • 3. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P3 · Školské kolo · 2020/2021
    • Benjamín Marcin, 8.C

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P8 · Školské kolo · 2020/2021
    • Adam Próner - 8.A, Diana Családiová - 8.A

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P8 · Školské kolo · 2020/2021
    • Marián Goliaš, 8.C

    • 3. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P8 · Školské kolo · 2020/2021
    • Tomáš Pira, 7.C

    • 1. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P7 · Školské kolo · 2020/2021