• 2021/2022

  • Okresné kolo

    • Richard Guľa, 8.C

    • 11. miesto
    • Dejepisná olympiáda - kategória D · Okresné kolo · 2021/2022
    • Thomas Pampurik, 8.C

    • 13. miesto
    • Dejepisná olympiáda - kategória D · Okresné kolo · 2021/2022
    • Dana Schusterová, 7.B

    • 1. miesto
    • Dejepisná olympiáda - kategória E · Okresné kolo · 2021/2022
    • Daniel Bruňanský, 7.B

    • 6. miesto
    • Dejepisná olympiáda - kategória E · Okresné kolo · 2021/2022
    • Matej Hinka, 6.B

    • 3. miesto
    • Dejepisná olympiáda - kategória F · Okresné kolo · 2021/2022
    • Nina Karin Palušáková, 6.A

    • 4. miesto
    • Dejepisná olympiáda - kategória F · Okresné kolo · 2021/2022
    • Diana Családiová, 9.A

    • 2. miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku - kategória 1B · Okresné kolo · 2021/2022
    • Veronika Benková, 9.C

    • 4. miesto
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - kat.C · Okresné kolo · 2021/2022
  • Školské kolo

    • Peter Gyuricska, 7.A

    • 1. miesto
    • Biologická olympiáda - kategória D · Školské kolo · 2021/2022
    • Sára Filková, 7.A

    • 2. miesto
    • Biologická olympiáda - kategória D · Školské kolo · 2021/2022
    • Lucia Šomská, 7.A

    • 3. miesto
    • Biologická olympiáda - kategória D · Školské kolo · 2021/2022
    • Dávid Kerekeš, 8.A

    • 1. miesto
    • Logická olympiáda · Školské kolo · 2021/2022
    • Šimon Slatina, 6.C

    • 2. miesto
    • Logická olympiáda · Školské kolo · 2021/2022
    • Diana Családiová, 9.A

    • 1. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín - 7. - 9. ročník (próza) · Školské kolo · 2021/2022
    • Terézia Baranová, 9.A

    • 1. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín - 7. - 9. ročník (poézia) · Školské kolo · 2021/2022
    • Lea Mikitová, 8.A

    • 2. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín - 7. - 9. ročník (poézia) · Školské kolo · 2021/2022
    • Daniel Bruňanský, Damián Farkaš, 7.B

    • 3. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín - 7. - 9. ročník (poézia) · Školské kolo · 2021/2022
    • Lucia Családiová, 5.A

    • 1. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín - 5. - 6. ročník (próza) · Školské kolo · 2021/2022
    • Daniel Jozef Wolczko, 5.A

    • 2. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín - 5. - 6. ročník (próza) · Školské kolo · 2021/2022
    • Radoslav Čižmár, 5.B

    • 3. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín - 5. - 6. ročník (próza) · Školské kolo · 2021/2022