• 2021/2022

  • Školské kolo

    • Emma Szegedyová, 5.A

    • 1. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín - 5. - 6. ročník (poézia) · Školské kolo · 2021/2022
    • Natália Tkáčiková, 6.A

    • 2. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín - 5. - 6. ročník (poézia) · Školské kolo · 2021/2022
    • Liliana Nakatová, 5.B

    • 3. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín - 5. - 6. ročník (poézia) · Školské kolo · 2021/2022
    • Emma Fürjes, 6.B

    • 1. miesto
    • Šaliansky Maťko - kategória 6. a 7. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Charlotte Elise Šalamun - 5.B, Emma Szegediová - 5.A

    • 1. miesto
    • Šaliansky Maťko - kategória 4. a 5. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Aurélia Raceková, 4.A

    • 2. miesto
    • Šaliansky Maťko - kategória 4. a 5. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Kristína Dzobová - 5.B, Sofia Strončeková - 4.B

    • 3. miesto
    • Šaliansky Maťko - kategória 4. a 5. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Diana Családiová, 9.A

    • 1. miesto
    • Chemická olympiáda - kategória D · Školské kolo · 2021/2022
    • Simona Nemergutová, 9.A

    • 2. miesto
    • Chemická olympiáda - kategória D · Školské kolo · 2021/2022
    • Matej Hinka, 6.B

    • 1. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 6. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Nina Karin Palušáková, 6.A

    • 1. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 6. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Daniel Bruňanský, 7.B

    • 1. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 7. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Dana Schusterová, 7.B

    • 2. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 7. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Barbora Hiriaková, 7.B

    • 2. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 7. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Vanesa Čefová, 7.C

    • 3. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 7. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Thomas Pampurik, 8.C

    • 1. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 8. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Richard Guľa, 8.C

    • 2. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 8. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Jakub Raffáč, 8.C

    • 3. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 8. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Adam Štelmák, 9.C

    • 1. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 9. ročník · Školské kolo · 2021/2022
    • Diana Családiová, 9.A

    • 2. miesto
    • Dejepisná olympiáda - 9. ročník · Školské kolo · 2021/2022