• 2021/2022

  • Školské kolo

    • Natália Gálová, 7.B

    • 3. miesto
    • Geografická olympiáda - kat. F · Školské kolo · 2021/2022
    • Emma Szegedyová, 5.A

    • 1. miesto
    • Geografická olympiáda - kat. G · Školské kolo · 2021/2022
    • Martina Patlevičová, 5.A

    • 2. miesto
    • Geografická olympiáda - kat. G · Školské kolo · 2021/2022
    • Lucia Családiová, 5.A

    • 3. miesto
    • Geografická olympiáda - kat. G · Školské kolo · 2021/2022
    • Veronika Benková, 9.C

    • 1. miesto
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - kat.C · Školské kolo · 2021/2022
    • Adam Štelmák, 9.C

    • 2. miesto
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - kat.C · Školské kolo · 2021/2022
    • Simona Nemergutová, 9.A

    • 3. miesto
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - kat.C · Školské kolo · 2021/2022
  • 2020/2021

  • Krajské kolo

    • Ema Gáborová, 8.A

    • 4. miesto
    • Biologická olympiáda - kategória C · Krajské kolo · 2020/2021
    • Jakub Matej, 8.B

    • 6. miesto
    • Chemická olympiáda - kategória D · Krajské kolo · 2020/2021
  • Okresné kolo

    • Emma Szegedyová, 4.A

    • 1. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín - 1. kategória (próza) · Okresné kolo · 2020/2021
    • Charlotte Elise Šalamun, 4.C

    • 1. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín - 1. kategória (poézia) · Okresné kolo · 2020/2021
    • Dominika Kolinovská, 5.B

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda - kategória P5 · Okresné kolo · 2020/2021
    • Timotej Merta, 5.C

    • úspešný riešiteľ
    • Pytagoriáda - kategória P5 · Okresné kolo · 2020/2021
    • Matej Hinka, 5.B

    • úspešný riešiteľ
    • Pytagoriáda - kategória P5 · Okresné kolo · 2020/2021
    • Matej Hinka, 5.B

    • úspešný riešiteľ
    • Pytagoriáda - kategória P6 · Okresné kolo · 2020/2021
    • Diana Családiová, 8.A

    • úspešný riešiteľ
    • Pytagoriáda - kategória P8 · Okresné kolo · 2020/2021
    • Adam Próner, 8.A

    • úspešný riešiteľ
    • Pytagoriáda - kategória P8 · Okresné kolo · 2020/2021
    • Matej Hinka, 5.B

    • úspešný riešiteľ
    • Matematická olympiáda - kategória Z6 · Okresné kolo · 2020/2021
    • Šimon Zajac, 7.C

    • 1. miesto
    • Biologická olympiáda - kategória D · Okresné kolo · 2020/2021
    • Maxim Mirek Štec

    • 2. miesto
    • Koláže rozprávajú · Okresné kolo · 2020/2021