• Krúžky

  • /

   Ponuka záujmových krúžkov
   2019/2020
          

            

   Krúžok Vedúci Čas
   Maškrtníček 1 Mgr. Silvia Servanská streda 13:30
   Maškrtníček 2 Mgr. Renáta Miklošová streda 13:30
   S batohom do prírody 1 Mgr. Henrieta Lalkovičová 1x mesačne
   S batohom do prírody 2 Mgr. Miroslava Heželová 1x mesačne
   Gymnastický 1 Mgr. Iveta Sepešiová utorok 13:30
   Gymnastický 2 Mgr. Zdenka Vitézová utorok 13:30
   Detská atletika PaedDr. Monika Tkáčová streda 13:45
   Lego 1 PaedDr. Monika Tobiášová utorok 13:30
   Lego 2 Mgr. Karolína Maurerová štvrtok 13:30
   Skúsime to inak Mgr. Marianna Patlevičová utorok 14:00
   Jenisej Mgr. Zuzana Matisová                 Mgr. Edita Kočišková 1x mesačne
   Slovenčina pre deviatakov 1 Mgr. Zuzana Matisová            pondelok 14:00
   Slovenčina pre deviatakov 2 Mgr. Edita Kočišková streda 13:30
   Slovenčina pre deviatakov 3 Mgr. Edita Kočišková utorok 14:00
   Výtvarný krúžok Mgr. Zuzana Kolesárová štvrtok 14:00
   Zatúlaní šmolkovia 1 Mgr. Stanislav Smolko 1x mesačne
   Zatúlaní šmolkovia 2 Mgr. Tomáš Garčár 1x mesačne
   Zdokonaľ sa v angličtine PhDr. Valentína Truhanová utorok 14:00
   Korčuliarsky krúžok Adriána Čikotová streda 16:00