• Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • V piatok, 26. apríla 2019, sme si aj na našej škole pripomenuli Deň Zeme. Venovali sme sa rôznym akitivitám, ktoré nám priblížili ochranu prírody - úprave areálu školy, úprave multifunkčného ihriska, vysádzaniu a presádzaniu kvetov, riešeniu kvízov, zhotovovaniu výrobkov z odpadových materiálov, vytvoreniu plagátov o ochrane prírody. Počas dvoch vyučovacích hodín každá trieda upratovala vymedzenú časť areálu našej školy, ďalšie tri vyučovacie hodiny riešili tematiku ekológie a životného prostredia v ekokvíze a tvorili ekologické desatoro. Počasie sme mali super, skrášlili sme areál školy a strávili príjemný deň - Deň Zeme!

    • Veľkonočné pátranie v ŠKD
     • Veľkonočné pátranie v ŠKD

     • V utorok 16. 04. 2019  sa aj deti  v ŠKD pripravovali na Veľkú noc. Vytvorili a vyzdobili si papierové veľkonočné vajíčka, ktoré im potom pani vychovávateľky poskrývali na školskom dvore. Nasledovala pátracia akcia a súťaž v hľadaní vajíčok. Víťazi boli ocenení diplomom a sladkou odmenou.

    • Jarná brigáda v ŠKD
     • Jarná brigáda v ŠKD

     • Keďže už prišla jar, naše deti v ŠKD nelenili a pustili sa do jarného upratovania školského dvora. Vytvorili viacero pracovných tímov a zapojili sa do brigády. Jej cieľom bolo vyčistiť okolie školy od odpadkov, suchých konárov a listov. Deti hrabali, zametali a zbierali odpadky. Na čistom upratanom školskom ihrisku sa budeme cítiť oveľa lepšie.

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Tento štvrtok, 11. 4. 2019, sme sa opäť zapojili do zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov. Naši deviataci aj napriek zlému počasiu vyšli do ulíc ako dobrovoľníci tejto zbierky, aby pomohli dobrej veci.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • 10. 4. 2019 sme sa zúčastnili na 65.ročníku okresného kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. O tom, že naši žiaci sú skvelí recitátori svedčí aj fakt, že sa umiestnili na týchto miestach:

      1. kategória:

      3. miesto v prednese poézie získal Daniel Jozef Wolczko.

      3. miesto v prednese prózy získal Maximilián Matis.

      2. kategória: 

      2. miesto v predneste prózy  získala Dianka Csaladiová.

      3. miesto v prednese poézie získala Ema Gáborová.

      3. kategória

      3. miesto v prednese prózy získal Matúš Bárány.

      Srdečne blahoželáme!

    • Deti ŠKD v múzeu - 05. 04. 2019
     • Deti ŠKD v múzeu - 05. 04. 2019

     • V piatok 5. 4. 2019 deti z ŠKD navštívili Východoslovenské múzeum v Košiciach. Múzeum patrí k najstarším a najvýznamnejším múzeám na Slovensku. Deti mali možnosť spoznať históriu Zeme, vznik hornín a minerálov, krásu kameňa, pôvaby rastlín a rôznorodosť živočíšnych druhov. Výklad bol zaujímavý a poučný, každý si odniesol niekoľko nových informácií. Deťom sa návšteva múzea veľmi páčila, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Deň ľudovej rozprávky
     • Deň ľudovej rozprávky

     • V piatok, 15. marca 2019, sa na našej škole uskutočnil Deň ľudovej rozprávky, počas ktorého sme si okrem výročia narodenia Pavla Dobšinského, nášho známeho zberateľa rozprávok, pripomenuli aj to, koľko krásnych ľudových rozprávok vďaka nemu poznáme. A práve z tohto dôvodu žiak 2. stupňa mali splniť veľkú výzvu: Obliecť sa ako postava z Dobšinského rozprávky!

      Či a ako sa im to podarilo, posúďte sami :) . Počas celého vyučovania sme sa preto mohli v triedach a na chodbách stretnúť s množstvom princezien, mačičiek, Ružových Aničiek, kráľov, černokňažníkov, strelcov, ba dokonca i s drakom, Zázračným doktorom, Smrtkou, Popolvárom, Kráľom času, anjelom i čertom a tiež s inými zvieratkami ako napríklad jelenčekom, netopierom. Nechýbala ani krásna čarodejnica, rytier či Trojruža. Všetkým rozprávkovým postavám ďakujeme za návštevu :) .

    • Deň frankofónie
     • Deň frankofónie

     • Dňa 27.3.2019 sa žiaci siedmeho ročníka, ktorí majú druhý cudzí jazyk FRJ, zúčastnili Dňa frankofónie. Podujatie bolo organizované Gymnáziom Milana  Rastislava Štefánika. Počas celého dopoludnia žiaci zdolávali rôzne súťažné úlohy a nadobúdali vedomosti týkajúce sa frankofónneho sveta. V miestnosti venovanej Belgicku dokonca ochutnali belgické špeciality, v miestnosti Francúzska si vyrobili srdiečkovú trikolóru a posilnili sa čokoládou. Švajčiarsko preverilo ich vedomosti prostredníctvom testov. Veľmi sa im páčila aj hudobná miestnosť, kde spoznávali frankofónnych interpretov a priraďovali k nim známe piesne. Za vynaložené úsilie boli na záver žiaci odmenení v bufete, kde si vysúťažené body vymenili za sladké maškrty. Veríme, že deň frankofónie sa všetkým páčil.