• Deň detí v ŠKD
     • Deň detí v ŠKD

     • V piatok 7. júna 2019 pripravili pani vychovávateľky pre deti ŠKD pestrý program, zostavený z rôznych športových súťaží. Keďže deti sa rady zabávajú a zapájajú do takýchto aktivít, boli nadšené a rozžiarili sa očká každého účastníka tejto vydarenej akcie. Na záver sa školský dvor premenil na „disco pod holým nebom“. Deti boli odmenené sladkosťami a s dobrou náladou prežili pekný deň. My im prajeme, aby takýchto chvíľ mali čo najviac.

    • Rúfusove Bohdanovce
     • Rúfusove Bohdanovce

     • Dňa 6. júna 2019 sa naše žiačky Júlia Schwarczová a Zuzana Tkáčová zúčastnili 10. ročníka literárnej súťaže Rúfusove Bohdanovce v prezentácii vlastnej tvorby. S prezentáciou vlastnej tvorby aj s tvorbou prózy na mieste sa statočne popasovali a v 3. kategórii (8. a 9. ročník) v próze získala 2. miesto, diplom a knižnú odmenu Zuzka Tkáčová.

    • Čokoládová tretra - 05. 06. 2019
     • Čokoládová tretra - 05. 06. 2019

     • V atletickej súťaži Čokoládová tretra zvíťazil náš talentovaný žiak René Šimonič z 1.B, ktorý postupuje do medzinárodného semifinále v Ostrave. Srdečne blahoželáme!

    • Čitateľský maratón
     • Čitateľský maratón

     • Dňa 30. mája 2019 sa na našej škole v priestoroch herne uskutočnil druhýkrát čitateľský maratón Čítajme si 2019, ktorý organizuje Linka detskej istoty, kde cieľom podujatia je zaujať deti čítaním a priblížiť im zaujímavú aktivitu, ktorú v posledných rokoch vytláča pohodlnosť nových technológií. Čítanie poskytuje deťom zmysluplnú činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu, prehlbuje vnímavosť a predstavivosť. Preto sa aj na našej škole prostredníctvom čitateľského maratónu do čítania zapojilo 50 žiakov 5., 6., 7. a 8. ročníka. Čítali sme si z kníh Počítačový vírus, Poškoláci a Vreštiace schodisko. Celkový počet čítajúcich žiakov v tento deň dosiahol 32 425 detí.

    • Sranda Banda - 28. 05. 2019
     • Sranda Banda - 28. 05. 2019

     • V utorok 28. 05. 2019 sa deti z ŠKD zúčastnili predstavenia komediálnej show Sranda Banda. Súčasťou tejto zábavy bola bruchovravecká show s krásnymi bábkami, kúzelnícke predstavenie a diskotéka. Všetkým deťom sa vystúpenie páčilo a tešia sa na ďalšie stretnutie.