• Európsky týždeň mobility
     • Európsky týždeň mobility

     • Európsky týždeň mobility sa každoročne koná v termíne od 16. do 22 septembra. Aj deti z ŠKD sa zapojili do tejto akcie. Počas celého týždňa sme každé popoludnie trávili rôznymi aktivitami spojenými s dopravou. Zopakovali sme si dopravné značky, rôzne dopravné situácie, kreslili dopravné prostriedky, ktoré by mohli zlepšiť kvalitu ovzdušia. V stredu 18. septembra 2019 sme zorganizovali športové popoludnie, kde deti museli prekonať prekážkovú trať plnú nástrah. Deň sme si spestrili aj obľúbenými pohybovými a loptovými hrami.

    • Jesenná brigáda v ŠKD
     • Jesenná brigáda v ŠKD

     • Deti v ŠKD nelenili a v dňoch od 16. do 20. septembra 2019 sa pustili do jesenného upratovania. Spolu s pani vychovávateľkami vytvorili niekoľko pracovných tímov a zapojili sa do brigády. Jej cieľom bolo vyčistiť okolie školy a školský dvor od odpadkov a suchých konárov. Deti zametali a zbierali odpadky. Spoločnými silami sme si dvor pekne vyupratovali.

    • Klimaštrajk
     • Klimaštrajk

     • Dňa 20.9.2019, sa členovia žiackeho parlamentu našej školy aktívne zúčastnili Klimaštrajku v Košiciach, ktorý organizovalo hnutie Fridays for future. Aj týmto spôsobom chceli ako zástupcovia všetkých žiakov našej školy vyjadriť, že negatívne klimatické zmeny im nie sú ľahostajné. Svoj postoj za záchranu našej planéty vyjadrili aj vydarenými transparentmi. Táto problematika sa dotýka každého, aj žiakov základných škôl práve preto, aby sme mali vôbec nejakú budúcnosť.