• Zdobenie tekvíc v ŠKD - 25.10.2019
     • Zdobenie tekvíc v ŠKD - 25.10.2019

     • Tekvica sa stala v posledných rokoch symbolom jesene. Aj my v školskom klube sme zrealizovali ozdobovanie tekvíc. Do činnosti sa zapojili všetky oddelenia a deti mali obrovskú radosť zo svojich výtvorov. Na záver svoje dielka naaranžovali na výstavke vo vestibule.

    • Deň jablka - 21.10.2019
     • Deň jablka - 21.10.2019

     • Naše najtradičnejšie ovocie - jablko - si žiaci v tento deň poctili rôznymi aktivitami. Hneď ráno pri vstupe dostal každý žiak jabĺčko, neskôr sa žiaci prvého stupňa venovali rôznym aktivitám, týkajúcim sa tohto ovocia. Deti z 2.B triedy si dokonca upiekli chutné jablkové koláčiky.

    • Číta celá škola - 18.10.2019
     • Číta celá škola - 18.10.2019

     • V piatok 18. 10. 2019 sa konala už tradičná čitateľská akcia našej školy. Čítalo sa všade - v triedach, na chodbách, v kabinetoch. Naši žiaci mali príležitosť vypočuť si zaujímavé príbehy z kníh, ktoré im čítali učitelia, pani riaditeľka, tety upratovačky, pán školník, a ako hosť u nás bola pani spisovateľka Jana Bodnárová.

    • Týždeň zdravej výživy v ŠKD
     • Týždeň zdravej výživy v ŠKD

     • Týždeň od 14. do 18. októbra 2019 bol v ŠKD venovaný zdravej výžive. V priebehu celého týždňa boli pre deti pripravené rôzne aktivity spojené so správnou životosprávou. Porozprávali sme sa o tom, čo je potravinová pyramída, čo majú deti jesť a naopak, na čo si majú dávať pozor. Vysvetlili sme si, ako rastú jednotlivé druhy ovocia a zeleniny a ako prebieha zber úrody. V stredu bola pre deti pripravená ochutnávka ovocia a zeleniny. Napokon sme tento týždeň zavŕšili športom v podobe rôznych pohybových hier.

    • Stretnutie s bývalými zamestnancami
     • Stretnutie s bývalými zamestnancami

     • V rámci mesiaca úcty k staším sme mali v utorok 15. 10. 2019 vzácnu príležitosť stretnúť sa s našimi bývalými zamestnancami. Spoločne sme v dobrej nálade strávili krásne popoludnie a zaspomínali si na časy dávno minulé.

    • Deň srdca v ŠKD
     • Deň srdca v ŠKD

     • Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 29. september za Svetový deň srdca. Tento deň sme si pripomenuli aj my v ŠKD v pondelok 30. septembra 2019. Deťom bola vysvetlená funkcia a význam srdca, spoločne si pozreli rozprávku Bol raz jeden život, vylúštili tajničku, zdolali srdiečkové bludisko a vyskúšali si meranie tlaku. Na záver aktivity deti nakreslili zdravé srdiečko a vytvorili plagát k Svetovému dňu srdca.