• Šarkaniáda v ŠKD
     • Šarkaniáda v ŠKD

     • utorok 26. novembra 2019  si deti na spoločnú akciu ŠKD doniesli alebo vyrobili papierového šarkana. Keďže nám v tento deň prialo aj počasie, všetci sme strávili deň plný radosti a nových zážitkov.

    • Imatrikulácia prvákov
     • Imatrikulácia prvákov

     • Vo štvrtok 21. 11. 2019 mali naši prváci výnimočný deň. V rozprávkovej krajine museli splniť niekoľko zaujímavých úloh a zaspievať prvácku hymnu, aby boli slávnostne prijatí do cechu žiakov našej školy. Od pani riaditeľky si na záver každý prvák prevzal Imatrikulačnú listinu a medailu.

    • Talentmánia 2019
     • Talentmánia 2019

     • Jubilejný 10.ročník našej školskej súťaže opäť dal možnosť vyniknúť najväčším talentom v speve, tanci a v hre na hudobný nástroj. Krásne hlásky striedali rytmické pohyby v tanci a tóny klavíra, akordeónu, fláut, či ukulele. Mnohí súťažiaci budú zapojení aj do plánovanej Vianočnej akadémie v kultúrnom stredisku Jazero.

       

    • Lesná pedagogika v ŠKD
     • Lesná pedagogika v ŠKD

     • Vo štvrtok 7.11.2019 sa v ŠKD uskutočnila beseda s názvom Lesná pedagogika. Jej hlavným cieľom bolo vytvárať u detí kladný vzťah k prírode, k lesom a ich zvieracím obyvateľom. Deti spoznávali les, rozprávali sa o živote zvierat v lese, určovali zvieratá podľa stôp. Videli aj niekoľko píšťaliek a na konci besedy si vypočuli aj hru na fujare. Deti získali množstvo nových poznatkov o prírode, jej kráse a jedinečnosti.

    • Magneticko - múzejná hodinka
     • Magneticko - múzejná hodinka

     • V rámci týždňa “Vedy a techniky“ navštívili dňa 5. 11. 2019 žiaci 9.B „Magneticko - múzejnú hodinku“ v Technickom múzeu. Interaktívna hodinka doplnila učivo fyziky 9. ročníka ukážkami /Oerstedov pokus, Lenzov zákon, Faradayov pokus/, tvorivými edukačnými aktivitami a dynamickými exponátmi /magnetická kvapalina, Jedlíkov motor/ a pohľadom do budúcnosti /magnety ako senzory budúcnosti/.