• Vianočná akadémia - 17.12.2019
     • Vianočná akadémia - 17.12.2019

     • Šikovné a talentované deti našej školy predviedli rodičom a žiakom rôzne vystúpenia v podobe tanca, spevu a hry na hudobných nástrojoch. Príjemná podvečerná Vianočná akadémia v Kultúrnom stredisku Jazero sa veľmi vydarila a my ďakujeme všetkým účinkujúcim a ich pani učiteľkám.

    • Zdobenie perníčkov, Adventné dielne - 13.12.2019
     • Zdobenie perníčkov, Adventné dielne - 13.12.2019

     • S predškolákmi z Materskej školy na Jenisejskej 24 sme v piatok 13.12.2019 zdobili vianočné perníčky, ktoré si mohli zobrať domov, prípadne aj hneď ochutnať. Pri zdobení im ochotne pomáhali naše deviatačky.

      V to isté popoludnie si žiaci našej školy na Advetných dielňach, pripravených našimi pani učiteľkami, vyrobili krásne ozdoby, darčeky a vianočné dekorácie.

       

    • Súťaž školských časopisov
     • Súťaž školských časopisov

     • Časopis Jenisej sa aj tento rok zapojil do súťaže školských časopisov Sklenený Centruško, ktorú vyhlasuje Centrum voľného času a veru, neobišli sme naprázdno. Domov sme si doniesli Čestné uznanie a veľa cenných rád, ktoré nám na besede poskytli "skutoční dospelácki" žurnalisti.

    • Mikuláš v ŠKD
     • Mikuláš v ŠKD

     • V piatok 6. decembra 2019 mali deti v ŠKD netradičné mikulášske popoludnie. Najprv súťažili v rôznych disciplínach a následne sa vytancovali na skvelej diskotéke. Na záver boli odmenené sladkosťami.

    • Trendy práce
     • Trendy práce

     • Vážení rodičia,

      v rámci kariérového poradenstva, ktoré funguje na našej škole a ktorého cieľom je pomôcť našim žiakom zorientovať sa na trhu práce a zvoliť si vhodné študijné zameranie, si Vás dovoľujeme informovať o webovej stránke www.trendyprace.sk.  

      Stránka vznikla pod záštitou gescie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR II, ktorého cieľom bolo identifikovať a kvantifikovať potreby trhu práce v strednodobom horizonte a identifikovať, ako sa uplatňujú absolventi jednotlivých odborov vzdelania.

      Stránka poskytuje dôležité informácie, ktoré môžu pomôcť pri voľbe kariérnej a vzdelávacej cesty žiakov základných ako aj stredných škôl. Informuje o budúcich potrebách trhu práce, o perspektívnych i neperspektívnych študijných odboroch a zamestnaniach. Stránka hodnotí bonitu jednotlivých zamestnaní a to z hľadiska výšky predpokladanej mzdy, možnosti zamestnania sa, uplatniteľnosti vo vyštudovanom odbore a perspektíve povolania v budúcnosti.

      Trendy na trhu práce sú sledované v rámci celého Slovenska, ako aj regionálne, podľa krajov.

      Veríme, že táto webová stránka bude pre Vás prínosom.

       

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Myšlienka #Giving Tuesday - sviatku štedrosti, darovania a dobrovoľníctva vznikla v roku 2012 a postupne sa rozšírila do vyše 150 krajín. K aktivitám dnešného Giving Tuesday, čo je Deň darovania ako protipól konzumného Black Friday - Čierneho piatku, sa prvýkrát pripojila aj naša škola. Žiaci mali možnosť zapojiť sa do zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok celý uplynulý týždeň. Napokon sa vyzbieralo 12 krabíc a do zbierky sa zapojili žiaci 1. aj 2. stupňa i učitelia. Krabice sú už odovzdané a sú určené pre obyvateľov Domova pokojnej staroby na Južnej triede v Košiciach. Všetkým zapojeným veľmi pekne ďakujeme!!!