• Okružný výlet - Račkova dolina
     • Okružný výlet - Račkova dolina

     • 39 žiakov 7. a 8. ročníka sa zúčastnilo okružného výletu v Račkovej doline. Prekrásne prostredie západných Tatier – Roháčov je ideálne na turistiku a výlety do atraktívneho okolia. Pekné ubytovanie v horskej chate Orešnica s vlastným areálom pre športové aktivity a super vybavená herňa nám nedovolili nudiť sa. Vystihli sme ideálne počasie na turistiku a výlety do Tatralandie, kontaktnej ZOO, múzea liptovskej dediny v Pribyline aj prehliadku miniatúr v areáli Mini Slovensko v Liptovskom Jáne.

    • Exkurzia - Košice ±40°C
     • Exkurzia - Košice ±40°C

     • Dňa 24.9.2020 sa žiaci 7.A a 8.A triedy  zúčastnili komentovanej prehliadky výstavy “Košice ±40°C: Koho, čo a ako najviac zasiahnu extrémy klímy?“ Počas exkurzie sa žiaci dozvedeli čo je to klíma, zmena klímy a aké sú scenáre vývoja klímy pre Košice na základe meraní Slovenského hydrometeorologického ústavu. V druhej časti prehliadky za pomoci vyplňovacej hry lepšie spoznali miesta, ktoré sú už teraz ohrozené horúčavami a záplavami - prostredníctvom zjednodušeného prehľadu hodnotenia zraniteľnosti územia Košíc. Cieľom prehliadky bolo porozumieť komplexnosti témy, akou stratégia adaptácie na klimatickú zmenu je a spoločne hľadať súvislosti medzi jej prvkami.

    • Deň čokolády v ŠKD
     • Deň čokolády v ŠKD

     • V pondelok 14. septembra 2020 sme v ŠKD oslávili svetový deň čokolády. Deti sa dozvedeli, odkiaľ čokoláda pochádza, z čoho sa vyrába a ktorý druh čokolády je pre naše zdravie najvhodnejší. A čo by to bolo za rozprávanie o čokoláde, keby sme ju nemohli aj ochutnať? Degustovali sme  čokoládu bielu, mliečnu, horkú, s hrozienkami a rôzne iné čokoládové pochúťky. Nakoniec si deti navrhli obaly na čokolády podľa svojej predstavy.

    • Detská policajná akadémia
     • Detská policajná akadémia

     • Osvedčenie o absolvovaní Detskej policajnej akadémie! Tak tým sa veru môžu pochváliť  žiaci 7. ročníka našej školy. Osvedčenie získali 11.9.2020 po absolvovaní preventívneho projektu Detská policajná akadémia. Primárnou úlohou projektu je prevencia kriminality. Sekundárnou úlohou je predchádzanie inej protispoločenskej činnosti a sociálno-patologických javov a výchova zodpovednosti za vlastné správanie a konanie. Detská policajná akadémia poskytuje deťom rady ako sa nestať obeťou trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod. Projekt sa začal realizovať v uplynulom školskom roku v spolupráci s oddelením komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru SR.

    • FENOMÉNY SVETA
     • FENOMÉNY SVETA

     • Naši žiaci 2. stupňa rozhodne nezaháľali ani počas dištančného vzdelávania. Zapojili  sa do Expedície Fenomény sveta Peniaze formou zážitkového učenia na vzdelávacom portáli Fenomény sveta.

      Vďaka tomu nadobudli nielen nové vedomosti, ale na niektorých sa  usmialo šťastie a získali pre seba vecné ceny a pre  našu školu  vyhrali vzdelávací balík Fenomény sveta Peniaze. Touto cesto ich nielen veľmi chválime, ale vyjadrujeme aj naše poďakovanie.

     • Vyučovanie od 16.9.2020

     • OZNAM

      Od stredy 16.9.2020  bude škola v rámci zelenej fázy COVID-semafora pre školy fungovať v bežnom prevádzkovom režime. 

      Školský klub detí opäť bude od 6:00 do 17:00.

      Naďalej platia hygienicko-epidemiologické opatrenia:

      - náhodné ranné meranie teploty bezdotykovým teplomerom
      - povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do školy
      - obmedzenie pohybu rodičov a cudzích osôb v budove školy
      - povinnosť nosenia rúšok v interiéri školy pre všetkých, okrem žiakov 1. stupňa

      O akýchkoľvek náhlych zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage  a stránky školy.

      Záleží nám na zdraví všetkých našich žiakov a zamestnancov.

      Všetkým ďakujeme za trpezlivosť a ochotu spolupracovať s nami pri týchto opatreniach. 

      Mgr. Zdenka Figurová
      riaditeľka školy

       

    • Vítanie prvákov - 02.09.2020
     • Vítanie prvákov - 02.09.2020

     • Netradične s rúškami na tvárach sme tento školský rok privítali našich nových prváčikov vo vynovených triedach. Všetkým prvákom prajeme veľa úspechov a radosti z učenia!