• Napíš list - poteš srdce
     • Napíš list - poteš srdce

     • Naši žiaci, konkrétne tvorivé deti z 5.A a 5.B, sa v októbri zapojili do aktivity Knižnice pre mládež mesta Košice - Napíš list - poteš srdce. Svojimi listami chceli podporiť a pozdraviť mnohých starkých, ktorí trávia jeseň svojho života v domovoch dôchodcov a najmä v tomto čase ich listy, kresby a láskavé slová určite potešia a taktiež fakt, že deti myslia na starších nielen v októbri. Vážia si ich, oceňujú ich skúsenosti a poznatky. Úcta k starším by mala byť samozrejmosťou či už v rodine, na pracovisku, v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade. Starší človek je predovšetkým skúsený človek. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami môže obohatiť život rodiny a byť jej oporou a príkladom. Nájdime si čas, vľúdne slovo, úsmev pre starších neustále, nielen počas októbra. Aj my raz budeme starí. Veď staroba sa týka nás všetkých.

    • Mesiac úcty k starším v ŠKD
     • Mesiac úcty k starším v ŠKD

     • Aj tohtoročný október sa v ŠKD niesol v duchu úcty k starším. S deťmi sme písali starým rodičom listy, pozdravy, vyrábali darčeky a viedli rozhovory na tému Moje zážitky s babkou a dedkom. Táto aktivita nám pripomenula, aby sme starým rodičom prejavovali náklonnosť, nehu a lásku nielen počas tohto mesiaca, ale aj počas celého roka.

    • Týždeň zdravej výživy na 1. stupni
     • Týždeň zdravej výživy na 1. stupni

     • V októbri si žiaci na 1. stupni pripomenuli v rámci Týždňa zdravej výživy zásady správneho stravovania a životosprávy. Realizovali rôzne aktivity, vysievali bylinky, ochutnávali zdravé zeleninové nátierky, ovocnú výživu a koláčiky, sušené ovocie, ale najmä jabĺčka. Na hodinách vyrábali pekné záložky, maľovali ovocie a zeleninu, vypracovávali pracovné listy, čítali si o jabĺčkach, mlieku a mliečnych výrobkoch. Zhotovili aj pyramídu zdravej výživy a pozreli si rôzne prezentácie na túto tému.

    • Svetový deň úsmevu v ŠKD
     • Svetový deň úsmevu v ŠKD

     • V piatok 2. októbra 2020 deti v ŠKD oslávili Svetový deň úsmevu. Pri tejto príležitosti si vyrobili ,,smajlíkov“, vymaľovali úsmevy a rozprávali vtipy. Úsmev a dobrá nálada sa niesli školou počas celého dňa. 

    • ŠvP - Čingov, 3. - 4. ročník
     • ŠvP - Čingov, 3. - 4. ročník

     • Tretí septembrový týždeň absolvovalo školu v prírode na Čingove 54 žiakov z 3. a 4. ročníka. Ideálne počasie nám umožnilo každý deň turistickú vychádzku do Národného parku Slovenský raj. Veľmi pekným zážitkom bol výstup na Tomášovský výhľad, či beseda s členmi Horskej záchrannej služby. Športové hry a súťaže, stavanie lesných bunkrov, hľadanie strateného pokladu, nočná hra, Talentmánia, bublinová diskotéka a iné radosti upevnili priateľské vzťahy, utužili kolektívy tried. Pobytom v prírode si žiaci posilnili nielen fyzickú zdatnosť, ale upevnili si aj vzťah k prírode.

    • Jesenné upratovanie školského dvora
     • Jesenné upratovanie školského dvora

     • Počas celého mesiaca september prebiehala v ŠKD brigáda a upratovanie školského dvora. Deti zametali, hrabali lístie, zbierali smeti a suché konáre, vytrhávali burinu. Všetci si zaslúžia veľkú pochvalu za ich aktivitu a chuť do práce.

    • ŠVP - Čingov, 5. ročník
     • ŠVP - Čingov, 5. ročník

     • Posledný septembrový týždeň sa našim piatakom podarilo absolvovať ešte školu v prírode na Čingove v Slovenskom raji. Napriek upršanému počasiu sme sa tešili z nových kamarátstiev, ktoré sa tam vytvorili, ale aj tie, ktoré sa upevnili. Všetky deti boli okrem zážitkov odmenené aj cenami, ktoré sme mohli zabezpečiť vďaka sponzorskému príspevku pána Habalu, za čo mu aj touto cestou ďakujeme.

    • Deň srdca v ŠKD
     • Deň srdca v ŠKD

     • V pondelok 28. septembra 2020 sme si v ŠKD pripomenuli Svetový deň srdca. Deti sa dozvedeli, ako srdce funguje, ktoré potraviny a činnosti vplývajú pozitívne na  jeho činnosť. Bol im vysvetlený vplyv škodlivých látok na srdce, význam ovocia, zeleniny a pohybu na naše zdravie. Čakalo nás meranie krvného tlaku, kreslenie zdravého srdiečka, ale i modelovanie ovocia a zeleniny z plastelíny.

    • Európsky týždeň mobility v ŠKD
     • Európsky týždeň mobility v ŠKD

     • V týždni od 16. do 22. septembra každoročne prebieha Európsky týždeň mobility. Do tejto kampane sa zapojili aj žiaci z ŠKD. Využili dopravné ihrisko v areáli školy a vychutnali si jazdu na kolobežkách. Deti si po vydarenej akcii uvedomili, že sa nemusia všade presúvať autami, ale je vhodné využívať aj nemotorové dopravné prostriedky.