• Pytagoriáda - školské kolo
     • Pytagoriáda - školské kolo

     • Pytagoriáda je matematická súťaž, ktorej sa naši žiaci zúčastňujú každý rok. Tento rok prebehlo školské kolo súťaže pre 5. – 8. ročník netradične online, ale aj napriek tomu sa súťaže zúčastnilo 68 žiakov 3. – 8. ročníka. Úspešným riešiteľom, ktorých bolo 38, srdečne blahoželáme a držíme palce tým, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole.

    • Olympiáda zo SJL
     • Olympiáda zo SJL

     • Každoročne sa naši žiaci zapájajú do olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kde majú možnosť overiť si svoje vedomosti. Všetci žiaci zapojení tento rok sa stali úspešnými riešiteľmi. Víťaz školského kola, Adam Štelmák,8.C, sa koncom novembra zúčastnil okresného kola a umiestnil sa na veľmi peknom 3. až 5. mieste. K dosiahnutému výsledku Adamovi blahoželáme!

    • Lucia v ŠKD - ľudové zvyky a tradície
     • Lucia v ŠKD - ľudové zvyky a tradície

     • Advent so sebou okrem prípravy na Vianoce prináša i mnohé tradície. Aj k Lucii sa viažu zvyky, ktoré dnes už mnohí ani nepoznajú. Dievčatá zo 4. ročníkov sa obliekli do bielych plachiet  a chodili po triedach, aby povymetali husími pierkami kúty tried a očistili ich od prachu i zla.  Dievčatá – LUCIE – odohnali dobrými zaklínadlami všetko zlé a privolali iba šťastie a zdravie nám všetkým.

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Aj naša škola sa zapojila do celosvetovej zbierky pre seniorov v domovoch dôchodcov, ktorým nemá kto vyčariť úsmev na tvári a potešiť ich darčekom. Podarilo sa nám pripraviť spolu 152 darčekových škatúľ (z 1. stupňa 114, z 2. stupňa 38). Obrovská vďaka patrí všetkým žiakom a ich rodičom za nezištnú pomoc pre osamelých starčekov a starenky.

    • Mikuláš 2020
     • Mikuláš 2020

     • Ani tento rok Mikuláš našu školu neobišiel a spolu s pekným anjelom obdaroval všetky deti na 1. stupni. V každej triede ho žiaci potešili pesničkou či básničkou.

      Mikulášska atmosféra vládla aj v ŠKD. Deti sa zabávali pri tanci i v rôznych súťažiach.

    • Svetový deň pozdravov v ŠKD
     • Svetový deň pozdravov v ŠKD

     • V mesiaci november sme si v ŠKD pripomenuli Svetový deň pozdravov. S deťmi sme diskutovali o tom, prečo sa ľudia majú navzájom zdraviť a zopakovali sme si rôzne pozdravy v slovenčine i v cudzích jazykoch. Žiaci si vyrobili plagáty s rozličnými pozdravmi.