• Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Tento rok sa uskutoční v termíne 10. – 12. 6. 2021 opäť netradične, bez dobrovoľníkov v uliciach. Podpora Dňa narcisov bude možná dobrovoľným príspevkom od 7. – 20. 6. napr. SMS na č. 848. Všetky informácie o zbierke nájdete na stránka www.dennarcisov.sk

            Na našej škole by sme radi zachovali myšlienku spolupatričnosti a povedomia o Dni narcisov, a preto sme našich žiakov zapojili do súťaže o najväčší narcis. Narcis predstavovali žiaci sami, oblečení v symbolickej žltej a zelenej farbe. Aj tým sme ich chceli motivovať ku kolektívnej zodpovednosti a tvorivosti. Veríme, že o rok sa už budeme môcť zapojiť aj tradične, aktívnym spôsobom ako dobrovoľníci.