• Vyhodnotenie súťaže Junior Internet
     • Vyhodnotenie súťaže Junior Internet

     • 15. ročník súťažnej konferencie Junior Internet sa uskutočnil online prostredníctvom videokonferencie. Z prihlásených 152 prác sa do finále súťaže prebojovalo 39 projektov, ktoré cez videokonferenciu prezentovali súťažiaci základných a stredných škôl z celého Slovenska.
      Zuzka Tkáčová z 9. B vyhrala 1. miesto v kategórii Junior Design - mladší žiaci s projektom Slapped together https: //pin.it/7lxgRNv. Srdečne blahoželáme a sme na teba hrdí.

    • Deň Zeme 2020
     • Deň Zeme 2020

     • Tento týždeň si celý svet pripomína 50. výročie Dňa Zeme. Pripomína nám potrebu ochrany prírody. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si ľudskej závislosti na prírode a podmienkach, ktoré nám poskytuje planéta Zem.

      Zvyčajne organizované osvetové podujatia pre školy a verejnosť, terénne exkurzie či spoločné čistenie prírody sa tento rok neuskutočnia, no naši žiaci sa nedali zahanbiť a svojimi prácami dokazujú, že táto problematika im nie je ľahostajná a sú informovaní. V tomto čase takto šíria osvetu a veríme, že neostane len pri slovách...

    • Palacinkový deň na 2. stupni
     • Palacinkový deň na 2. stupni

     • 26.2.2020 popoludní naši piataci a šiestaci súťažili, zabávali sa a maškrtili na Palacinkovom dni. Priblížili si tak obľúbenú tradíciu v anglicky hovoriacich krajinách - Pancake Day.

      1. miesto - 5.B (Danka Shusterová, Dominika Truhanová, Natália Galátová, Viktória Perekstová),

      2. miesto - 6.A (Patrik Študenc, Alexandra Dudríková, Alexandra Adamovská, Nina Džubarová)

      3. miesto - 5.A (Sofia Tokárová, Monika Sabolová, Gabika Vargová, Alexandra Štrbáková)

    • Výmenná burza v ŠKD
     • Výmenná burza v ŠKD

     • V izbe každého dieťaťa sa občas objaví hračka, s ktorou sa už dlhšiu dobu nehrá. Aby také hračky v detských izbách nezapadali prachom a robili iným deťom radosť, sa vo štvrtok 27. februára 2020 konala v ŠKD výmenná burza. Na chodbe si deti porozkladali rôzne hračky, kartičky, figúrky, plyšáky, knihy a autíčka. Zamieňali, čo sa dalo a každý odišiel spokojný s niečím novým.

    • Otvorené hodiny pre predškolákov - 2. stretnutie
     • Otvorené hodiny pre predškolákov - 2. stretnutie

     • V utorok 25. 02. 2020 sme opäť pripravili pre našich milých prípravkárov otvorené hodiny, tentoraz to bolo zážitkové vyučovanie a telesná výchova. Veselým "učením" ich sprevádzali pani učiteľky Henika, Mirka, Ivetka a Majka. Ďalšie stretnutie je naplánované na 25. 03. 2020.

    • Palacinkový deň na 1. stupni - 25.02.2020
     • Palacinkový deň na 1. stupni - 25.02.2020

     • Palacinkový utorok (25.2.) je veľmi obľúbený sviatok v anglofónnych krajinách, hlavne vo Veľkej Británii. Je to deň pred Popolcovou stredou - pred začiatkom pôstneho obdobia. Deti v tento deň súťažia s palacinkami. Aj u nás v telocvični súťažili žiaci rozdelení do 6. skupín v rôznych disciplínach. Nakoniec po skvelých výkonoch palacinky rýchlo zmlsli. Na 1. mieste sa umiestnili Miška Batromijová, Simonka Pirová, Leonka Skurkaiová, Danko Daňko a Samko Buchanec. Blahoželáme! Dopalacinkovania, priatelia! :-)

    • Valentínsky ples - 14.2.2020
     • Valentínsky ples - 14.2.2020

     • Jedným z najkrajších darčekov je, ak ti druhý poďakuje za to, že si súčasťou jeho života.

      Táto myšlienka bola aj mottom nášho Valentínskeho plesu. Zišli sme sa tam všetci, ktorí sme chceli byť súčasťou života na škole, ale aj tí, ktorí s nami sympatizujú alebo si chceli len zatancovať a užiť príjemný valentínsky večer. Ako bolo?

      Náš prvý školský ples sa vydaril naozaj skvele, program našich detí bol úžasný, nálada bola výborná, jedlo chutné, tancovali úplne všetci a niektorí si dokonca už rezervovali lístky na ples o rok :) Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave tejto akcie spolupodieľali. 

    • Divadelné predstavenie
     • Divadelné predstavenie

     • Vedeli ste, že divadlo na Slovensku oslavuje storočnicu? My sme to naše, Štátne divadlo v Košiciach, navštívili a pozreli sme si činoherné predstavenie Naši furianti. Táto veselohra je zaujímavá aj tým, že to, čo nám na javisku povie a ukáže, závisí vždy aj od toho, čo my diváci chceme - aj potrebujeme vidieť - a počuť. A my sme chceli, lebo bolo veľa potlesku aj smiechu.

    • Hodina s atlétkami
     • Hodina s atlétkami

     • Na našu školu zavítali dvojičky Janka a Danka Velďákové. Sesterské duo úspešne reprezentovalo Slovensko v skoku do diaľky a v trojskoku. Naši deviataci mali pre dievčatá pripravené otázky týkajúce sa športu, ich kariéry a hlavne prijímacích skúšok na Strednú športovú školu, kde tieto športovkyne v súčasnosti pôsobia ako trénerky.

    • Otvorené hodiny pre predškolákov - 1. stretnutie
     • Otvorené hodiny pre predškolákov - 1. stretnutie

     • V utorok 28. 01. 2020 si predškoláci prišli vyskúšať, ako to vyzerá vo veľkej škole na hodinách slovenčiny a matematiky. Pani učiteľky Silvika, Renátka a dve Moniky sprevádzali deti krajinou veselých písmeniek a nezbedných čísel.

    • Zbierka pre psí útulok
     • Zbierka pre psí útulok

     • Včera sme prostredníctvom členiek žiackeho parlamentu a dobrovoľníčok Sofie Miskolczyovej a Klaudie Poprockej z 8.C, ktoré zbierku pre psí útulok iniciovali, s radosťou odovzdali všetky žiacke príspevky pracovníčke UVP - Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov v Haniske. Zbierka ich veľmi potešila, preto ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do nej zapojili!!!

    • Vianočná akadémia - 17.12.2019
     • Vianočná akadémia - 17.12.2019

     • Šikovné a talentované deti našej školy predviedli rodičom a žiakom rôzne vystúpenia v podobe tanca, spevu a hry na hudobných nástrojoch. Príjemná podvečerná Vianočná akadémia v Kultúrnom stredisku Jazero sa veľmi vydarila a my ďakujeme všetkým účinkujúcim a ich pani učiteľkám.

    • Zdobenie perníčkov, Adventné dielne - 13.12.2019
     • Zdobenie perníčkov, Adventné dielne - 13.12.2019

     • S predškolákmi z Materskej školy na Jenisejskej 24 sme v piatok 13.12.2019 zdobili vianočné perníčky, ktoré si mohli zobrať domov, prípadne aj hneď ochutnať. Pri zdobení im ochotne pomáhali naše deviatačky.

      V to isté popoludnie si žiaci našej školy na Advetných dielňach, pripravených našimi pani učiteľkami, vyrobili krásne ozdoby, darčeky a vianočné dekorácie.

       

    • Súťaž školských časopisov
     • Súťaž školských časopisov

     • Časopis Jenisej sa aj tento rok zapojil do súťaže školských časopisov Sklenený Centruško, ktorú vyhlasuje Centrum voľného času a veru, neobišli sme naprázdno. Domov sme si doniesli Čestné uznanie a veľa cenných rád, ktoré nám na besede poskytli "skutoční dospelácki" žurnalisti.

    • Mikuláš v ŠKD
     • Mikuláš v ŠKD

     • V piatok 6. decembra 2019 mali deti v ŠKD netradičné mikulášske popoludnie. Najprv súťažili v rôznych disciplínach a následne sa vytancovali na skvelej diskotéke. Na záver boli odmenené sladkosťami.

    • Trendy práce
     • Trendy práce

     • Vážení rodičia,

      v rámci kariérového poradenstva, ktoré funguje na našej škole a ktorého cieľom je pomôcť našim žiakom zorientovať sa na trhu práce a zvoliť si vhodné študijné zameranie, si Vás dovoľujeme informovať o webovej stránke www.trendyprace.sk.  

      Stránka vznikla pod záštitou gescie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR II, ktorého cieľom bolo identifikovať a kvantifikovať potreby trhu práce v strednodobom horizonte a identifikovať, ako sa uplatňujú absolventi jednotlivých odborov vzdelania.

      Stránka poskytuje dôležité informácie, ktoré môžu pomôcť pri voľbe kariérnej a vzdelávacej cesty žiakov základných ako aj stredných škôl. Informuje o budúcich potrebách trhu práce, o perspektívnych i neperspektívnych študijných odboroch a zamestnaniach. Stránka hodnotí bonitu jednotlivých zamestnaní a to z hľadiska výšky predpokladanej mzdy, možnosti zamestnania sa, uplatniteľnosti vo vyštudovanom odbore a perspektíve povolania v budúcnosti.

      Trendy na trhu práce sú sledované v rámci celého Slovenska, ako aj regionálne, podľa krajov.

      Veríme, že táto webová stránka bude pre Vás prínosom.

       

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Myšlienka #Giving Tuesday - sviatku štedrosti, darovania a dobrovoľníctva vznikla v roku 2012 a postupne sa rozšírila do vyše 150 krajín. K aktivitám dnešného Giving Tuesday, čo je Deň darovania ako protipól konzumného Black Friday - Čierneho piatku, sa prvýkrát pripojila aj naša škola. Žiaci mali možnosť zapojiť sa do zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok celý uplynulý týždeň. Napokon sa vyzbieralo 12 krabíc a do zbierky sa zapojili žiaci 1. aj 2. stupňa i učitelia. Krabice sú už odovzdané a sú určené pre obyvateľov Domova pokojnej staroby na Južnej triede v Košiciach. Všetkým zapojeným veľmi pekne ďakujeme!!!

    • Šarkaniáda v ŠKD
     • Šarkaniáda v ŠKD

     • utorok 26. novembra 2019  si deti na spoločnú akciu ŠKD doniesli alebo vyrobili papierového šarkana. Keďže nám v tento deň prialo aj počasie, všetci sme strávili deň plný radosti a nových zážitkov.

    • Imatrikulácia prvákov
     • Imatrikulácia prvákov

     • Vo štvrtok 21. 11. 2019 mali naši prváci výnimočný deň. V rozprávkovej krajine museli splniť niekoľko zaujímavých úloh a zaspievať prvácku hymnu, aby boli slávnostne prijatí do cechu žiakov našej školy. Od pani riaditeľky si na záver každý prvák prevzal Imatrikulačnú listinu a medailu.