• Talentmánia 2019
     • Talentmánia 2019

     • Jubilejný 10.ročník našej školskej súťaže opäť dal možnosť vyniknúť najväčším talentom v speve, tanci a v hre na hudobný nástroj. Krásne hlásky striedali rytmické pohyby v tanci a tóny klavíra, akordeónu, fláut, či ukulele. Mnohí súťažiaci budú zapojení aj do plánovanej Vianočnej akadémie v kultúrnom stredisku Jazero.

       

    • Lesná pedagogika v ŠKD
     • Lesná pedagogika v ŠKD

     • Vo štvrtok 7.11.2019 sa v ŠKD uskutočnila beseda s názvom Lesná pedagogika. Jej hlavným cieľom bolo vytvárať u detí kladný vzťah k prírode, k lesom a ich zvieracím obyvateľom. Deti spoznávali les, rozprávali sa o živote zvierat v lese, určovali zvieratá podľa stôp. Videli aj niekoľko píšťaliek a na konci besedy si vypočuli aj hru na fujare. Deti získali množstvo nových poznatkov o prírode, jej kráse a jedinečnosti.

    • Magneticko - múzejná hodinka
     • Magneticko - múzejná hodinka

     • V rámci týždňa “Vedy a techniky“ navštívili dňa 5. 11. 2019 žiaci 9.B „Magneticko - múzejnú hodinku“ v Technickom múzeu. Interaktívna hodinka doplnila učivo fyziky 9. ročníka ukážkami /Oerstedov pokus, Lenzov zákon, Faradayov pokus/, tvorivými edukačnými aktivitami a dynamickými exponátmi /magnetická kvapalina, Jedlíkov motor/ a pohľadom do budúcnosti /magnety ako senzory budúcnosti/.

    • Zdobenie tekvíc v ŠKD - 25.10.2019
     • Zdobenie tekvíc v ŠKD - 25.10.2019

     • Tekvica sa stala v posledných rokoch symbolom jesene. Aj my v školskom klube sme zrealizovali ozdobovanie tekvíc. Do činnosti sa zapojili všetky oddelenia a deti mali obrovskú radosť zo svojich výtvorov. Na záver svoje dielka naaranžovali na výstavke vo vestibule.

    • Deň jablka - 21.10.2019
     • Deň jablka - 21.10.2019

     • Naše najtradičnejšie ovocie - jablko - si žiaci v tento deň poctili rôznymi aktivitami. Hneď ráno pri vstupe dostal každý žiak jabĺčko, neskôr sa žiaci prvého stupňa venovali rôznym aktivitám, týkajúcim sa tohto ovocia. Deti z 2.B triedy si dokonca upiekli chutné jablkové koláčiky.

    • Číta celá škola - 18.10.2019
     • Číta celá škola - 18.10.2019

     • V piatok 18. 10. 2019 sa konala už tradičná čitateľská akcia našej školy. Čítalo sa všade - v triedach, na chodbách, v kabinetoch. Naši žiaci mali príležitosť vypočuť si zaujímavé príbehy z kníh, ktoré im čítali učitelia, pani riaditeľka, tety upratovačky, pán školník, a ako hosť u nás bola pani spisovateľka Jana Bodnárová.

    • Týždeň zdravej výživy v ŠKD
     • Týždeň zdravej výživy v ŠKD

     • Týždeň od 14. do 18. októbra 2019 bol v ŠKD venovaný zdravej výžive. V priebehu celého týždňa boli pre deti pripravené rôzne aktivity spojené so správnou životosprávou. Porozprávali sme sa o tom, čo je potravinová pyramída, čo majú deti jesť a naopak, na čo si majú dávať pozor. Vysvetlili sme si, ako rastú jednotlivé druhy ovocia a zeleniny a ako prebieha zber úrody. V stredu bola pre deti pripravená ochutnávka ovocia a zeleniny. Napokon sme tento týždeň zavŕšili športom v podobe rôznych pohybových hier.

    • Stretnutie s bývalými zamestnancami
     • Stretnutie s bývalými zamestnancami

     • V rámci mesiaca úcty k staším sme mali v utorok 15. 10. 2019 vzácnu príležitosť stretnúť sa s našimi bývalými zamestnancami. Spoločne sme v dobrej nálade strávili krásne popoludnie a zaspomínali si na časy dávno minulé.

    • Deň srdca v ŠKD
     • Deň srdca v ŠKD

     • Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 29. september za Svetový deň srdca. Tento deň sme si pripomenuli aj my v ŠKD v pondelok 30. septembra 2019. Deťom bola vysvetlená funkcia a význam srdca, spoločne si pozreli rozprávku Bol raz jeden život, vylúštili tajničku, zdolali srdiečkové bludisko a vyskúšali si meranie tlaku. Na záver aktivity deti nakreslili zdravé srdiečko a vytvorili plagát k Svetovému dňu srdca.

    • Európsky týždeň mobility
     • Európsky týždeň mobility

     • Európsky týždeň mobility sa každoročne koná v termíne od 16. do 22 septembra. Aj deti z ŠKD sa zapojili do tejto akcie. Počas celého týždňa sme každé popoludnie trávili rôznymi aktivitami spojenými s dopravou. Zopakovali sme si dopravné značky, rôzne dopravné situácie, kreslili dopravné prostriedky, ktoré by mohli zlepšiť kvalitu ovzdušia. V stredu 18. septembra 2019 sme zorganizovali športové popoludnie, kde deti museli prekonať prekážkovú trať plnú nástrah. Deň sme si spestrili aj obľúbenými pohybovými a loptovými hrami.

    • Jesenná brigáda v ŠKD
     • Jesenná brigáda v ŠKD

     • Deti v ŠKD nelenili a v dňoch od 16. do 20. septembra 2019 sa pustili do jesenného upratovania. Spolu s pani vychovávateľkami vytvorili niekoľko pracovných tímov a zapojili sa do brigády. Jej cieľom bolo vyčistiť okolie školy a školský dvor od odpadkov a suchých konárov. Deti zametali a zbierali odpadky. Spoločnými silami sme si dvor pekne vyupratovali.

    • Klimaštrajk
     • Klimaštrajk

     • Dňa 20.9.2019, sa členovia žiackeho parlamentu našej školy aktívne zúčastnili Klimaštrajku v Košiciach, ktorý organizovalo hnutie Fridays for future. Aj týmto spôsobom chceli ako zástupcovia všetkých žiakov našej školy vyjadriť, že negatívne klimatické zmeny im nie sú ľahostajné. Svoj postoj za záchranu našej planéty vyjadrili aj vydarenými transparentmi. Táto problematika sa dotýka každého, aj žiakov základných škôl práve preto, aby sme mali vôbec nejakú budúcnosť.

    • Polícia v ŠKD
     • Polícia v ŠKD

     • V pondelok 24.06.2019 k nám do ŠKD zavítali príslušníci polície. Pútavo nám pozprávali o svojej práci, odpovedali na zvedavé otázky a deťom dali možnosť pozrieť a vyskúšať si výstroj, ktorý používa polícia pri svojej páci.

    • Deň detí v ŠKD
     • Deň detí v ŠKD

     • V piatok 7. júna 2019 pripravili pani vychovávateľky pre deti ŠKD pestrý program, zostavený z rôznych športových súťaží. Keďže deti sa rady zabávajú a zapájajú do takýchto aktivít, boli nadšené a rozžiarili sa očká každého účastníka tejto vydarenej akcie. Na záver sa školský dvor premenil na „disco pod holým nebom“. Deti boli odmenené sladkosťami a s dobrou náladou prežili pekný deň. My im prajeme, aby takýchto chvíľ mali čo najviac.

    • Rúfusove Bohdanovce
     • Rúfusove Bohdanovce

     • Dňa 6. júna 2019 sa naše žiačky Júlia Schwarczová a Zuzana Tkáčová zúčastnili 10. ročníka literárnej súťaže Rúfusove Bohdanovce v prezentácii vlastnej tvorby. S prezentáciou vlastnej tvorby aj s tvorbou prózy na mieste sa statočne popasovali a v 3. kategórii (8. a 9. ročník) v próze získala 2. miesto, diplom a knižnú odmenu Zuzka Tkáčová.

    • Čokoládová tretra - 05. 06. 2019
     • Čokoládová tretra - 05. 06. 2019

     • V atletickej súťaži Čokoládová tretra zvíťazil náš talentovaný žiak René Šimonič z 1.B, ktorý postupuje do medzinárodného semifinále v Ostrave. Srdečne blahoželáme!

    • Čitateľský maratón
     • Čitateľský maratón

     • Dňa 30. mája 2019 sa na našej škole v priestoroch herne uskutočnil druhýkrát čitateľský maratón Čítajme si 2019, ktorý organizuje Linka detskej istoty, kde cieľom podujatia je zaujať deti čítaním a priblížiť im zaujímavú aktivitu, ktorú v posledných rokoch vytláča pohodlnosť nových technológií. Čítanie poskytuje deťom zmysluplnú činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu, prehlbuje vnímavosť a predstavivosť. Preto sa aj na našej škole prostredníctvom čitateľského maratónu do čítania zapojilo 50 žiakov 5., 6., 7. a 8. ročníka. Čítali sme si z kníh Počítačový vírus, Poškoláci a Vreštiace schodisko. Celkový počet čítajúcich žiakov v tento deň dosiahol 32 425 detí.

    • Sranda Banda - 28. 05. 2019
     • Sranda Banda - 28. 05. 2019

     • V utorok 28. 05. 2019 sa deti z ŠKD zúčastnili predstavenia komediálnej show Sranda Banda. Súčasťou tejto zábavy bola bruchovravecká show s krásnymi bábkami, kúzelnícke predstavenie a diskotéka. Všetkým deťom sa vystúpenie páčilo a tešia sa na ďalšie stretnutie.

    • Deň mlieka v ŠKD - 21. 05. 2019
     • Deň mlieka v ŠKD - 21. 05. 2019

     • Medzinárodný deň mlieka sme si pripomenuli v školskom klube hravou a súťaživou formou. Deti súťažili medzi sebou v rôznych "mliečnych" disciplínach. Každé víťazné družstvo bolo odmenené mliečnou pochúťkou. Naším cieľom bolo zaujať nielen deti ale aj rodičov. Pozvali sme ich na ochutnávku mliečnych výrobkov, kde si nielen pochutili, ale sa aj dozvedeli, aké je dôležité, aby sa mlieko a výrobky z neho stali neoddeliteľnou súčasťou každodenného života.