• Čokoládová tretra
     • Čokoládová tretra

     • Čokoládova tretra je medzinárodná bežecká súťaž pre deti od 6 do 11 rokov, ktorá mala na Slovensku premiéru v roku 2017. Tento rok sa tejto súťaže zúčastnia aj žiaci našej školy. Držíme im palce.

        

    • Slávik 2019 - okresné kolo
     • Slávik 2019 - okresné kolo

     • Obrovskú radosť nám urobila Simonka Pirová z 3.A, ktorá v okresnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska obsadila 1. miesto. Blahoželáme!

    • Zdobenie mája v ŠKD
     • Zdobenie mája v ŠKD

     • Máj bol pôvodne mladý stromček, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, symbolom obnovujúcej sa prírody. V piatok 3. mája 2019 sme si tento zvyk pripomenuli ozdobovaním konárov stromu farebnými stuhami. Zdobenie mája bolo sprevádzané spevom, a to ľudovou pesničkou s názvom Sadíme my máje... Sme radi, že aj deti z ŠKD si stále pripomínajú slovenské ľudové tradície.

    • Perohryz 2019
     • Perohryz 2019

     • Náš školský časopis Jenisej získal čestné uznanie v súťaži školských časopisov Perohryz 2019, ktorú organizuje občianske združenie Úlet.

      Perohryz je súťaž určená študentom 2. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Časopisy hodnotí odborná porota zložená z novinárov, teda ľudí, ktorí sa žurnalistike priamo venujú. Tento rok to boli Michaela Luxová (Košice:dnes), Simona Zavacká (Košice:dnes), Mária Benedikovičová (Denník N) a Pavol Kušnír (Unipo Press).

      30. 4. 2019 sme sa zúčastnili slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže, do ktorej sa tentoraz zapojilo až 30 redakčných rád. Po vyhlásení výsledkov nasledovali interaktívne workshopy priamo s členmi poroty.

      Veľavravný názov súťaže školských časopisov vyjadruje nadšenie, ktoré sme si zo stretnutia odniesli. Workshopy boli pre nás veľmi inšpiratívnym stretnutím, nielen vďaka možnosti porovnať sa, ale hlavne kvôli príležitosti vypočuť si názor skutočných novinárov na naše žurnalistické príspevky. Podnety, s ktorými sme odchádzali určite pretavíme do ďalšieho čísla Jeniseja.

    • Návšteva súdneho pojednávania
     • Návšteva súdneho pojednávania

     • 29.4. 2019 mali naši ôsmaci jedinečnú príležitosť - vidieť aplikáciu práva v praxi. 

      Vďaka pani Barányovej zažili žiaci 8.A skutočnú návštevu súdneho pojednávania na Okresnom súde I. v Košiciach. Pred pojednávaním nás pani Barányová uviedla a oboznámila s prácou a zložením súdu. Po prechode detektorom justičnej stráže sa žiaci usadili v súdnej sieni a so zatajeným dychom sledovali priebeh verejného súdneho pojednávania v trestnej veci mladistvého od vznesenia obžaloby až po vynesenie rozsudku. Po skončení súdneho pojednávania sa žiakom venoval predseda senátu a odpovedal im na ich otázky. Sme veľmi radi, že sme mali takúto príležitosť spojiť teóriu občianskej náuky s praxou.

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • V piatok, 26. apríla 2019, sme si aj na našej škole pripomenuli Deň Zeme. Venovali sme sa rôznym akitivitám, ktoré nám priblížili ochranu prírody - úprave areálu školy, úprave multifunkčného ihriska, vysádzaniu a presádzaniu kvetov, riešeniu kvízov, zhotovovaniu výrobkov z odpadových materiálov, vytvoreniu plagátov o ochrane prírody. Počas dvoch vyučovacích hodín každá trieda upratovala vymedzenú časť areálu našej školy, ďalšie tri vyučovacie hodiny riešili tematiku ekológie a životného prostredia v ekokvíze a tvorili ekologické desatoro. Počasie sme mali super, skrášlili sme areál školy a strávili príjemný deň - Deň Zeme!

    • Veľkonočné pátranie v ŠKD
     • Veľkonočné pátranie v ŠKD

     • V utorok 16. 04. 2019  sa aj deti  v ŠKD pripravovali na Veľkú noc. Vytvorili a vyzdobili si papierové veľkonočné vajíčka, ktoré im potom pani vychovávateľky poskrývali na školskom dvore. Nasledovala pátracia akcia a súťaž v hľadaní vajíčok. Víťazi boli ocenení diplomom a sladkou odmenou.

    • Jarná brigáda v ŠKD
     • Jarná brigáda v ŠKD

     • Keďže už prišla jar, naše deti v ŠKD nelenili a pustili sa do jarného upratovania školského dvora. Vytvorili viacero pracovných tímov a zapojili sa do brigády. Jej cieľom bolo vyčistiť okolie školy od odpadkov, suchých konárov a listov. Deti hrabali, zametali a zbierali odpadky. Na čistom upratanom školskom ihrisku sa budeme cítiť oveľa lepšie.

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Tento štvrtok, 11. 4. 2019, sme sa opäť zapojili do zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov. Naši deviataci aj napriek zlému počasiu vyšli do ulíc ako dobrovoľníci tejto zbierky, aby pomohli dobrej veci.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • 10. 4. 2019 sme sa zúčastnili na 65.ročníku okresného kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. O tom, že naši žiaci sú skvelí recitátori svedčí aj fakt, že sa umiestnili na týchto miestach:

      1. kategória:

      3. miesto v prednese poézie získal Daniel Jozef Wolczko.

      3. miesto v prednese prózy získal Maximilián Matis.

      2. kategória: 

      2. miesto v predneste prózy  získala Dianka Csaladiová.

      3. miesto v prednese poézie získala Ema Gáborová.

      3. kategória

      3. miesto v prednese prózy získal Matúš Bárány.

      Srdečne blahoželáme!

    • Deti ŠKD v múzeu - 05. 04. 2019
     • Deti ŠKD v múzeu - 05. 04. 2019

     • V piatok 5. 4. 2019 deti z ŠKD navštívili Východoslovenské múzeum v Košiciach. Múzeum patrí k najstarším a najvýznamnejším múzeám na Slovensku. Deti mali možnosť spoznať históriu Zeme, vznik hornín a minerálov, krásu kameňa, pôvaby rastlín a rôznorodosť živočíšnych druhov. Výklad bol zaujímavý a poučný, každý si odniesol niekoľko nových informácií. Deťom sa návšteva múzea veľmi páčila, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Deň ľudovej rozprávky
     • Deň ľudovej rozprávky

     • V piatok, 15. marca 2019, sa na našej škole uskutočnil Deň ľudovej rozprávky, počas ktorého sme si okrem výročia narodenia Pavla Dobšinského, nášho známeho zberateľa rozprávok, pripomenuli aj to, koľko krásnych ľudových rozprávok vďaka nemu poznáme. A práve z tohto dôvodu žiak 2. stupňa mali splniť veľkú výzvu: Obliecť sa ako postava z Dobšinského rozprávky!

      Či a ako sa im to podarilo, posúďte sami :) . Počas celého vyučovania sme sa preto mohli v triedach a na chodbách stretnúť s množstvom princezien, mačičiek, Ružových Aničiek, kráľov, černokňažníkov, strelcov, ba dokonca i s drakom, Zázračným doktorom, Smrtkou, Popolvárom, Kráľom času, anjelom i čertom a tiež s inými zvieratkami ako napríklad jelenčekom, netopierom. Nechýbala ani krásna čarodejnica, rytier či Trojruža. Všetkým rozprávkovým postavám ďakujeme za návštevu :) .

    • Deň frankofónie
     • Deň frankofónie

     • Dňa 27.3.2019 sa žiaci siedmeho ročníka, ktorí majú druhý cudzí jazyk FRJ, zúčastnili Dňa frankofónie. Podujatie bolo organizované Gymnáziom Milana  Rastislava Štefánika. Počas celého dopoludnia žiaci zdolávali rôzne súťažné úlohy a nadobúdali vedomosti týkajúce sa frankofónneho sveta. V miestnosti venovanej Belgicku dokonca ochutnali belgické špeciality, v miestnosti Francúzska si vyrobili srdiečkovú trikolóru a posilnili sa čokoládou. Švajčiarsko preverilo ich vedomosti prostredníctvom testov. Veľmi sa im páčila aj hudobná miestnosť, kde spoznávali frankofónnych interpretov a priraďovali k nim známe piesne. Za vynaložené úsilie boli na záver žiaci odmenení v bufete, kde si vysúťažené body vymenili za sladké maškrty. Veríme, že deň frankofónie sa všetkým páčil.

    • Otvorené hodiny pre predškolákov - 27.03.2019
     • Otvorené hodiny pre predškolákov - 27.03.2019

     • Na treťom stretnutí sa malým prípravkárom venovali pani učiteľky Zdenka, Mirka, Janka a Valika. Na hodine prvouky sa deti zahrali na farmárov, ktorí sa príkladne starajú o domáce zvieratká a vyskúšali si aj prácu s interaktívnou tabuľou. Na hodine angličtiny sa ocitli v močiari medzi veselými žabkami.

    • Deň vody v ŠKD
     • Deň vody v ŠKD

     • Voda má pre človeka nesmierny význam, bez nej by život nemohol existovať. 22. marec je teda jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. O tom, že je voda vzácna, sme sa presvedčili aj v ŠKD. Minulý týždeň deti v jednotlivých oddeleniach vytvárali projekty k tejto téme, ktoré sme si potom vystavili vo vestibule našej školy. Všetky projekty boli výnimočné a zaujímavé. Cieľom všetkých aktivít bolo formovanie pozitívneho vzťahu k vode a získavanie vedomostí a poznatkov o ochrane vodných zdrojov, životného prostredia a pitnom režime.

    • Vynášanie Moreny - 22.03.2019
     • Vynášanie Moreny - 22.03.2019

     • Vynášanie Moreny patrilo k významným zvykom jarného obdobia. Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju utopiť v rieke alebo upáliť. Jej zničením sa malo skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka.  Aj deti v ŠKD sa rozhodli ukončiť zimu a pomôcť príchodu jari. V jednotlivých oddeleniach si  najprv s pani vychovávateľkami vyrobili Moreny. V piatok 22. marca sa vydali  smerom k rieke Hornád, aby si pripomenuli tento zvyk. Touto ľudovou tradíciou zachovávame obyčaje našich predkov a ich posolstvo odovzdávame mladším generáciám.

    • Živé knihy
     • Živé knihy

     • 22. 3. ste mali možnosť vypočuť si úryvky z kníh, ktoré čítali počas prestávok spolužiaci spolužiakom, prezlečení za postavy z kníh. Celú aktivitu venovanú mesiacu knihy pripravili naše šikovné siedmačky Sofia Mickolczyová a Klaudia Poprocká.

      Ďakujeme a veríme, že pripravíte aj ďalšie zaujímavé aktivity, do ktorých sa môžete zapojiť všetci.

    • Steelpark - KLAMÁRIUM
     • Steelpark - KLAMÁRIUM

     • Žiaci 8. ročníka sa v rámci hodín fyziky zúčastnili výstavy "Klamárium: Čo prezrádzajú zrakové klamy o ľudskej mysli" a v Steelparku si pozreli vákuové experimenty a supravodivý levitujúci vláčik. Zábavnou formou získali nové poznatky o tom, čo je vákuum a ako fungujea otestovali si na vlastnej koži množstvo optických ilúzií, ktorých vnímanie sa líši od objektívnej reality.
       

    • Gymnastický štvorboj
     • Gymnastický štvorboj

     • Dňa 8.3.2019 sa uskutočnilo okresné kolo gymnastického štvorboja v špecializovanej telocvični Gymnastik na Popradskej ulici 84. Naše šikovné dievčatá z gymnastického krúžku- Saška Adamovská, Veronika Pivovarníková, Ivana Varechová, Bianka Abrahamovská a Saška Štrbáková  si vybojovali prvé miesto a ďalej postupujú do krajského kola. Gratulujeme a držíme palce v krajskom kole.

    • Pancake day pre 1. stupeň - 05. 03. 2019
     • Pancake day pre 1. stupeň - 05. 03. 2019

     • Palacinkový utorok (Shrove Tuesday/Pancake Day) je druhý najobľúbenejší (prvým sú Vianoce) britský rodinný sviatok. Je to deň pred veľkým 40-dňovým pôstom, t. j. pred Popolcovou stredou. Ľudia takmer na celom svete palacinkujú. Aj u nás v škole štvrtáci, rozdelení do 6 skupín, súťažili s neposlušnými palacinkami. Pri behu cez prekážky s panvicou a otáčaním palaciniek vo vzduchu ich povzbudzovali deviatačky, ktoré aj stopovali čas. Štvrtáci potom zdobili palacinky, ktoré im na zem nespadli. Mňam! To bol ale zážitok! Blahoželáme k 1. miestu V. Ferencovej, K. Čopákovej, M. Lesniakovej, k 2. miestu S. Štrbákovej, S. Tokárovej, M. Gillovi a k 3. miestu N. Porvazníkovej, B. Abrahamovskej, D. Farkašovi. Uvidíme sa o rok! :)