• Imatrikulácia prvákov
     • Imatrikulácia prvákov

     • V stredu 28. 11. 2018 sme oficiálne privítali nových prvákov v cechu žiakov našej školy. Naši najmenší žiačikovia sa ocitli v rozprávkovej krajine, ktorou ich sprevádzala dobrá víla. Pri plnení zaujímavých úloh sa stretli so šašom, zbojníkom, čertom, princeznou, čarodejnicou, s kráľom a kráľovnou. Po zložení prváckeho sľubu a odspievaní prváckej hymny si prevzali Imatrikulačné listiny, medaily a zlaté dukáty. Našim prvákom želáme deväť úspešných rokov!

    • Divadlo Babadlo pre deti ŠKD
     • Divadlo Babadlo pre deti ŠKD

     • Dňa 26.11.2018 navštívili pani vychovávateľky s deťmi z ŠKD bábkové divadlo Babadlo v kultúrnom stredisku Jazero. Deti videli rozprávku Ako išlo vajce na vandrovku. V príbehu putovali s hlavným hrdinom a jeho kamarátmi, pričom zažili mnoho zábavných chvíľ a dobrodružstiev. Všetkým sa rozprávka veľmi páčila.

    • Beseda s políciou v ŠKD
     • Beseda s políciou v ŠKD

     • Policajti k nám do ŠKD zavítali aj druhýkrát. V utorok 06. 11. 2018 navštívili štvrtákov. V rámci svojho výkladu deťom vysvetlili rôzne druhy šikany. Na záver besedy sa žiaci aktívne pýtali, čo ich z tejto problematiky zaujímalo a pani policajtka im ochotne zodpovedala všetky otázky. Ďakujeme za besedu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Osobnosti našich dejín
     • Osobnosti našich dejín

     • Na vlastivede žiaci 4.B triedy vypracovali projekty na tému Osobnosti našich dejín. Na projektovej hodine odprezentovali svoje témy, pričom sa premenili na významné osobnosti aj výzorom, správaním a porozprávali spolužiakom o veľkosti svojich skutkov v dejinách Slovákov. Tak mali žiaci možnosť lepšie pochopiť dejinné súvislosti a aj to, že aj oni môžu byť významnými osobnosťami pre budúce generácie a svojím konaním a vedomosťami ovplyvniť chod dejín.

    • Šarkaniáda v ŠKD
     • Šarkaniáda v ŠKD

     • Dňa 16.11.2018 bola v ŠKD "šarkaniáda". Deti z každého oddelenia usilovne pracovali na výrobe svojho šarkana. Vymýšľali, strihali, lepili a maľovali. Výsledkom ich práce boli originálne šarkany, jeden krajší ako druhý. A samozrejme sme ich chceli aj vyskúšať, či dokážu lietať. Vietor nás očakával a všetky šarkany sa rozleteli oblohou. Niektoré šarkany protestovali, nechcelo sa im vzlietnuť, tým pomohli pani vychovávateľky rýchlymi úpravami priamo na školskom dvore. Spoločne sme si túto akciu užili a tešíme sa na púšťanie šarkanov opäť o rok.

    • Výchovný koncert
     • Výchovný koncert

     • Dňa 16.11.2018 sa žiaci 5.A a 8.C zúčastnili výchovného koncertu v rámci podujatia Folklórny Park v Kulturparku na Kukučínovej ulici v Košiciach. Detský folklórny súbor Hanička v spolupráci s kultúrnym centrom údolia Bodvy a Rudohoria odprezentovali tradičnú ľudovú kultúru s ukážkami hudobno-tanečného folklóru východného Slovenska a okolia Košíc. Spoločnými aktivitami sa naši žiaci zoznámili s ľudovým tancom, piesňou, s hudobnými nástrojmi a krojmi. Súčasťou koncertu bola aj škola tanca a spevu. Pod vedením skúsených odborníkov si žiaci vyskúšali maľovanie medovníkov, gravírovanie a vytváranie ornamentov.

    • Testovanie 5
     • Testovanie 5

     • Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl T5 - 2018 sa uskutoční 21. novembra 2018.

      Podrobnejšie informácie o testovaní nájdete tu.

       

    • Skype-a-Thon 
     • Skype-a-Thon 

     • Takmer pol milióna študentov, učiteľov a hosťovských expertov sa 13. – 14. novembra 2018 cez Skype presvedčilo, koľko virtuálnych míľ sa dá precestovať po celom svete za 48 hodín. Poslaním Skype-a-Thon je otvoriť srdcia a myseľ zvyšovaním povedomia o rôznych kultúrach, hodnotách a perspektíve a pomôcť podporiť kvalitné vzdelávanie pre tisíce študentov na celom svete.

      Túto netradičnú vyučovaciu hodinu pomocou Skype si vyskúšali i žiaci 7. A triedy. Zahrali  si Mystery Skype so žiakmi zo Srbska, ktorý je súčasťou širšieho projektu Skype in the classroom.

      Užili si vyučovaciu hodinu plnú otázok a odpovedí, tímovej práce a objavovania cudzích kultúr. Prostredníctvom videohovoru Skype sa spojili so žiakmi z vopred vybranej krajiny, bez toho aby tušili, odkiaľ presne neznáma trieda volá. Úlohou oboch tried je na základe vhodne zvolených otázok čo najskôr zistiť názov krajiny. Po uhádnutí oboch krajín si žiaci navzájom pomocou pripravených prezentácií predstavili bližšie svoju krajinu, mesto a kultúru.

    • Olympiáda zo SJL
     • Olympiáda zo SJL

     • Dňa 25. októbra sa uskutočilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého sa zúčastnilo 27 žiakov 8. a 9. ročníka. Víťazom ŠK OSJL sa stal Barány Matúš z 8.A, ktorý zároveň postupuje do okresného kola OSJL. Víťazovi i všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

    • Na ľudovú nôtu
     • Na ľudovú nôtu

     • Aby sme aj my prispeli k povedomiu a šíreniu folklóru, pozvali sme 26.10.2018 do ŠKD tanečnice z folklórneho súboru Železiarik. Dievčatá pre deti zatancovali a naučili ich základné tanečné kroky. Za doprovodu nahrávok ľudových piesní si spoločne zatancovali, o tanečníkov nebola núdza. Deťom sa táto akcia v podaní folkloristiek veľmi páčila a veríme, že sme do ich srdiečok zaviali aspoň semienko folklóru a v budúcnosti možno aj ony budú reprezentovať našu krajinu v niektorom z folklórnych súborov.

    • Beseda s políciou
     • Beseda s políciou

     • 24.10.2018 do ŠKD zavítala vzácna návšteva, ktorá vniesla do našej školy vážnosť pomiešanú so zvedavosťou, prísnosťou a očakávaniami. Pani policajtka nám porozprávala o bezpečnosti cestnej premávky. Prevetrala naše vedomosti v oblasti dopravných značiek a prebrala dôležitosť používania reflexných prvkov. Na záver vyjadrila veľkú spokojnosť s vedomosťami našich detí a odchádzala s dobrým pocitom. Teoretické otázky v oblasti dopravnej výchovy máme úspešne za sebou, môžeme štartovať na ozajstné dopravné ihrisko!

    • Tekviciáda v ŠKD
     • Tekviciáda v ŠKD

     • Od 19.10.2018 do 23.10.2018 sa oddelenia v ŠKD zmenili na jesenné tvorivé dielne. Deti zdobili tekvice rôznych tvarov, farieb aj veľkostí. Naplno sa prejavila nielen zručnosť, ale aj ich kreativita a fantázia. Využili prírodný aj odpadový materiál, farby a rôzne ozdoby. Do činností sa zapojili všetky oddelenia, deti mali obrovskú radosť zo svojich výtvorov. Výsledkom bola milá výstavka vo vestibule našej školy. 

    • Týždeň zdravej výživy v ŠKD
     • Týždeň zdravej výživy v ŠKD

     • Jednou z najdôležitejších vecí pre dobrý a dlhý život je zdravá výživa. Preto v týždni od 15. do 19. októbra prebehol v ŠKD týždeň zdravej výživy. So svojimi pani vychovávateľkami deti absolvovali ochutnávky ovocia i zeleniny a rozprávali sa o ich význame. Počas "jabĺčkového dňa" sa deti tešili z rôznych hier a súťaží. Veríme, že tento týždeň bol pre deti týždňom plným zážitkov a príjemne strávených chvíľ v ŠKD.

    • Sme partnerská škola HC Košice
     • Sme partnerská škola HC Košice

     • Aj v školskom roku 2018/2019 pokračuje spolupráca našej školy s hokejovým klubom HC Košice. Ten nám ako partnerskej škole poskytuje v obmedzenom množstve lístky na niektoré zápasy v Steel Aréne do „školského sektoru B18“. Koordinátor projektu distribuuje tieto lístky medzi záujemcov z radov starších žiakov, ktorí na zápasy prichádzajú aj z nich odchádzajú domov vo vlastnej réžii na vlastnú zodpovednosť. Mladší žiaci môžu navštíviť hokejové zápasy v koordinácii rodičov s triednymi učiteľmi.

    • Minimaratón v ŠKD
     • Minimaratón v ŠKD

     • V ŠKD sme nadviazali na Medzinárodný maratón mieru, ktorý sa v Košiciach koná každý rok. Preto sme v piatok 12.10.2018 zorganizovali minimaratón, ktorého sa zúčastnili všetky deti zo školského klubu. Na začiatku pretekov si každý pripol štartovacie číslo na svoje tričko a všetci sa zhromaždili na mieste štartu. Keďže každý dobehol statočne do cieľa, víťazom boli všetci!

    • Divadelné predstavenie
     • Divadelné predstavenie

     • Dňa 3. októbra 2018 odohralo poľské divadlo Baj z Varšavy  predstavenie  na pôde divadla Thália  Ak nepovieš, kto bude vedieť?, s ktorou žne úspechy doma i v zahraničí.

      Vážne a ťažké témy vojny, holokaustu, koncentračných táborov a všadeprítomnej smrti sú podané citlivou a prístupnou formou, vhodnou pre deti od 10 rokov. Divadelné predstavenie bolo v poľštine so slovenskými titulkami. Zúčastnili sa ho žiaci  8. a 9. ročníkov, ktorým bola aj takouto formou priblížená problematika 20. storočia a najmä 2. svetovej vojny.

    • Číta celá rodina
     • Číta celá rodina

     • 28. 9. 2018 sme sa opäť stali súčasťou literárneho festivalu Číta celá rodina. Počas tohto festivalu sa snažíme čítať úplne všade a prilákať čitateľov nielen do knižnice, ale vrátiť čítaniu svoje miesto v rodinách. Veselým i dobrodružným zážitkovým učením sme deťom priblížili svet fantázie.

    • Brigáda v ŠKD
     • Brigáda v ŠKD

     • Deti z ŠKD sa od pondelka 24.9.2018 do piatka 28.9.2018 zapájali do upratovania areálu školy a školského ihriska. Vyzbrojení rukavicami a vrecami na odpad sa dali do práce. Aj napriek tomu, že okolie školy sa upratuje pravidelne, stále bolo čo zbierať. Teraz sa hráme na čistom ihrisku a všetci dúfame, že nám tento stav vydrží čo najldhšie.

    • Futbalový turnaj
     • Futbalový turnaj

     • V pondelok 24.9.2018 sa konal futbalový turnaj o Putovný pohár starostky MČ Nad Jazerom, ktorého sa zúčastnili žiaci štyroch základných škôl z Jazera. 

      Naši chlapci zvíťazili vo všetkých zápasoch a právom si odniesli putovný pohár a zlato. Bruno Benedik získal cenu za najužitočnejšieho hráča a získal „zlatú kopačku“.

      Blahoželáme!

    • Európsky týždeň mobility v ŠKD
     • Európsky týždeň mobility v ŠKD

     • Aj žiaci v ŠKD sa zapojili do Európskeho týždňa mobility.  Aby sme podporili tento projekt, ktorý má zlepšiť náš život a zdravie, pripravili sme pre deti v stredu 19. 09. 2018 športové popoludnie na dopravnom ihrisku. Deti absolvovali súťažné disciplíny formou prekážkového behu a ďalších športových aktivít.