• KOŠICE NIGHT RUN
     • KOŠICE NIGHT RUN

     • V piatok 7.9.2018 sa konal siedmy ročník Košice Night Run. Tohto večerného behu sa zúčastnilo aj 74 žiakov našej školy, ktorí si zabehli päťkilometrovú trať historickým centrom. Najrýchlejším bežcom spomedzi našich žiakov bol Salvomír Salončuk a obsadil 2. miesto v celkovom poradí. Slavovi blahoželáme a ďakujeme všetkým zúčastneným za reprezentáciu našej školy aj na takýchto podujatiach.

    • Predprvácky výlet - 29. 08. 2018
     • Predprvácky výlet - 29. 08. 2018

     • V stredu 29. 08. 2018 sme sa stretl s našimi novými prváčikmi na výlete plnom zábavy, hier a súťaží. Deti sa mali možnosť zoznámiť s budúcimi spolužiakmi a spoznali svoje pani učiteľky a vychovávateľky.

    • Kodu Cup 2017/2018
     • Kodu Cup 2017/2018

     • 5. júna sa traja žiaci našej školy zúčastnili finále súťaže Kodu Cup 2017/2018 v sídle spoločnosti MICROSOFT  v Bratislave.  Celkovo sa súťaže zúčastnilo 281 žiakov z 18 základných škôl z celého Slovenska. Súťažilo sa v troch kategóriách: 

      1.kategória: 1.-3. ročník ZŠ

      2.kategória: 4.-6. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií po kvartu

      3kategória: 7.-9. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií po kvartu

      Do finále postúpilo celkovo 22 žiakov zo všetkých kategórií . 

      Našu školu reprezentovali: Timotej Merta z 2.C, Samuel Andrašik zo 6.A a Zuzana Tkáčová zo 7. B triedy.

      Každý finalista získal certifikát. Gratulujeme všetkým, odviedli ste skvelú prácu. 
       

    • MDD v školskom klube
     • MDD v školskom klube

     • Medzinárodný deň detí v ŠKD sme oslávili napriek horúčavám tradičnou formou - súťažami. Deti zbierali pečiatky za splnené úlohy na jednotlivých stanovištiach. Súťažné disciplíny boli svieže i mokré, deťom sa páčili, veď sa  rady zabávajú a  športujú. Na záver športovo-zábavného popoludnia nechýbala sladká odmena.

    • Majáles v ŠKD - zdobenie mája
     • Majáles v ŠKD - zdobenie mája

     • V stredu 9. mája 2018 za doprovodu piesne Máj, máj, máj ... deti zavesili farebné stužky na našu briezku v átriu školy. Každé oddelenie malo svoju farbu. Od pani Veroniky z Myslavy, ktorá je zberateľkou krojov a uchovávateľkou ľudových tradícii, sa dozvedeli zaujímavosti o ich oblečení a ľudových zvykoch.

    • Expedícia Bibione + Benátky 5.-12.5.2018
     • Expedícia Bibione + Benátky 5.-12.5.2018

     • Nádherný týždeň v Taliansku, krásne počasie, kopec zábavy, zážitkov a skvelá atmosféra. Tak vyzerala naša tohtoročná expedícia do Talianska, ktorej sa zúčastnilo 64 žiakov. Okrem kúpania v mori a rôznych vodných súťaží, stavania pieskových sôch a ďalších aktivít sme navštívili krásne mesto Benátky, úžasný zábavný park Gardaland a cestou späť nádhernú slovinskú jaskyňu Postojnska jama a hrad Predjamsky Grad... Veľa sme videli, zažili a tešíme na ďalšie expedície a výjazdy.

    • Policajti v ŠKD - 04. 05. 2018
     • Policajti v ŠKD - 04. 05. 2018

     • Tradične nás aj v tomto školskom roku navštívili príslušníci polície. Deťom v školskom klube okrem dobrých rád, ktoré súviseli s ich bezpečnosťou počas prázdnin, predviedli aj ukážky ich činnosti. Prváčikom sa aktivity veľmi páčili. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Talent Show - 20. 04. 2018
     • Talent Show - 20. 04. 2018

     • V 25.ročníku Talent Show 2018 v Kultúrnom stredisku Jazero súťažili v tanci, speve, prednese i výtvarnom umení talentovaní žiaci jazerských základných, stredných i umeleckých škôl. Naše dievčatá zo 4.B získali krásne 3. miesto v kategórii tanec, a rovnako 3. miesto v hre na klavír získal Filip Hotový z 3.B. Blahoželáme!

    • Brigáda v ŠKD - 12. 04. 2018
     • Brigáda v ŠKD - 12. 04. 2018

     • Deti v ŠKD sa s blížiacim Dňom Zeme rozhodli zveľadiť a skrášliť areál školy, školského ihriska a Zelenej oázy. Hrable, lopaty, metly a fúrik boli ich významnými pomocníkmi pri práci. Dobré počasie im dodávalo energiu a chuť do práce.

    • Tešíme sa do školy - tretie stretnutie
     • Tešíme sa do školy - tretie stretnutie

     • Tretíkrát sme sa s našimi predškolákmi stretli v utorok 27. 03. 2018. Tentoraz sa v rámci hodiny prvouky octli deti na farme, ktorou ich sprevádzali pani učiteľky Zdenka, Mirka a Evka. S pánom učiteľom Tomášom sa naučili anglickú pesničku a osvojili si zopár anglických slovíčok pomocou hier na interaktívnej tabuli.

    • Vynášanie Moreny
     • Vynášanie Moreny

     • V pondelok 26. marca 2018 sa deti z ŠKD definitívne rozlúčili so zimou vynesením Moreny - bohyne zimy a smrti.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Hviezdoslavov Kubín je súťaž, ktorá má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Aj v tomto ročníku školského kola súťažilo veľa talentovaných recitátorov, ale žiaľ, zvíťazia len tí najlepší.

      Medzi žiakmi 2.- 4. ročníka sa v prednese prózy umiestnili:

      1. miesto Lukáš Szabados zo 4. B

      2. miesto Júlia Schwarczová zo 4. B

      3. miesto Tomáš Kundrát z 3. A

      V prednese poézie boli najúspešnejší:

      1. miesto Barbora Hiriaková z 3. B

      2. miesto Nina Džubarová zo 4. A

      3. miesto Veronika Gregová zo 4. D

       

      Umiestnenie v kategórii 5.- 6. ročník v prednese prózy:

      1. miesto Ema Gáborová z 5. A

      2. miesto Matej Mušinský z 5. B

      3. miesto Diana Családiová z 5. A

      Čestné uznanie patrí Alexandre Katunskej zo 6. B

      V prednese poézie sa v tejto kategórii umiestnili:

      1. miesto Sofia Miskolczyová zo 6. C

      2. miesto Svetlana Pribišová zo 6. A

      3. miesto Ivana Varechová z 5. A

       

      V kategórii žiakov 7.- 9. ročníka bolo v prednese poézie nasledovné umiestnenie:

      1. miesto Lenka Bóriková zo 7 .B

      2.miesto Bibiana Koleničová zo 7. C

      3.miesto Alexandra Slabejová zo 7. A

      V prednese prózy sa v tejto kategórii umiestnili:

      1.miesto Viktória Rusnáková z 8. A

      2.miesto Dušan Sedlák zo 7. B

      3.miesto Matúš Bárány zo 7. A

      Čestné uznanie patrí Lukášovi Frigovi zo 7. A

       

      Všetkým víťazom blahoželáme!

      Recitátori na 1.miestach nás pôjdu reprezentovať na okresné kolo 12.4.2018.

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • Vo štvrtok 08. 03. 2018 sa otvorili brány školy pre predškolákov a ich rodičov. Šikovné deviatačky sprevádzali návštevníkov po budove, poukazovali im triedy, odborné učebne i ostatné priestory. V herni už na deti čakali tvorivé dielne a vysmiate pani učiteľky a pani vychovávateľky. Príjemnú atmosféru dotváral šikovný Kúzelník Gabi. Nechýbalo maľovanie na tvár či skákací hrad.

    • Deti ŠKD na kultúrnom predstavení
     • Deti ŠKD na kultúrnom predstavení

     • V stredu 7. 3. 2018 navštívili deti ŠKD v KS Jazero Divadlo Babadlo z Prešova s bábkovou hrou Hrnček var. Predlohou k tejto bábkovej komédii  boli rôzne spracovania  ľudovej rozprávky. Zaujímavé riešenie scénografie, ktorá je kombináciou maňušky, manekýna s hlavou živého herca a čarovnej tieňohry vtiahlo detského diváka do deja. Deti mali pekný kultúrny a estetický zážitok.

    • Testovanie 9
     • Testovanie 9

     • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl T9 - 2018 sa uskutoční 21. marca 2018.

      Podrobnejšie informácie o testovaní nájdete tu.

    • Darujte 2% z dane
     • Darujte 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie Našim deťom. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • podporu talentovaných žiakov a pomoc deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
      • materiálne vybavenie školy

      Údaje potrebné na poukázanie 2%:

      Názov: Našim deťom pri ZŠ Jenisejská Košice
      IČO: 35555939
      Právna forma: Občianske združenie
      Sídlo: Jenisejská 22, 040 12 Košice

      V prípade, že sa rozhodnete poukázať finančný príspevok:
      Číslo účtu: 0446078208/0900

      Potrebné tlačivá („Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ a „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“) si môžete stiahnuť tu:

      Potvrdenie-2018-DP-2017.pdf

      Vyhlasenie-2018-DP-2017.pdf

       

    • Tešíme sa do školy - druhé stretnutie
     • Tešíme sa do školy - druhé stretnutie

     • V utorok 06. 03. 2018 sme opäť privítali našich milých predškolákov. Najprv s kamarátom Edkom poznávali písmenká a potom sa ocitli v krajine Číselkovo. Budúcim prváčikom sa tentoraz venovali pani učiteľky Silvika, Renátka a dve Moniky. 

    • Rozprávka o žabke pre deti MŠ
     • Rozprávka o žabke pre deti MŠ

     • V rámci aktivít programu Tešíme sa do školy sme pre predškolákov pripravili dramatizáciu rozprávky o žabkách a prácu s tabletmi. Naši deviataci zavítali do piatich materských škôl, kde deťom zahrali rozprávku v angličtine a ukázali im, ako sa dá učiť matematika a slovenský jazyk pomocou hry na tabletoch. 

    • Výmenná burza v ŠKD
     • Výmenná burza v ŠKD

     • Dňa 21.02.2018 sa uskutočnila výmenná burza, ktorá bola veľmi úspešná. Skúsenejšie deti zaúčali aj našich prvákov. Malí zberatelia doplnili, vynovili a obohatili svoje zbierky a tešili sa novým získaným kúskom. Na príjemne strávené popoludnie budú radi spomínať.

    • Srdiečková párty v ŠKD
     • Srdiečková párty v ŠKD

     • V utorok 13. 02. 2018 sa v školskej telocvični zišli deti ŠKD na zábavnom popoludní. Na tohtoročnej srdiečkovej párty deti súťažili v rôznych disciplínach, ktoré pre ne pripravili pani vychovávateľky. Cieľom akcie bolo zašportovať si a zabaviť sa, takže víťazom bol každý!