• Pancake Day
     • Pancake Day

     • V utorok  13.2.2018 popoludní naši piataci a šiestaci súťažili, zabávali sa a maškrtili na Palacinkovom dni. Priblížili si tak obľúbenú tradíciu v anglicky hovoriacich krajinách – Pancake  Day (utorok pred začiatkom pôstu, pred Veľkou Nocou). Vyskúšali si aké to je so zaviazanými očami nakŕmiť spolužiaka, zvládli aj štafetový slalom s palacinkou na panvici a majstrovské zdobenie palaciniek donesenými dobrotami.

      Tento rok sa zábavno-súťažného popoludnia zúčastnili:

      5.A – Ema Gáborová, Nicolas Poľák, Lívia Miskolczyová, Adriana Rennerová

      5.B – Bruno Rod, Ema Stančíková, Sandra Hegedüšová, Andrea Ogáryová

      5.C – Magdaléna Koščová, Marián Goliaš, Peter Širgeľ, Lívia Michalčíková

      6.A – Daniela Jarušinská, Jakub Lukačko, Samuel Lukačko, Patrícia Medveová

      6.B – Alexandra Jakobyová, Matej Rajkovits, Alexandra Katunská, Zuzana Csókásová

      6.C – Oliver Kubovčík, Michal Balint, Radovan Gyuricska, Matúš Šafárik

      Umiestnenie:

      1. miesto:  6.C

      2. miesto:  6.B

      3. miesto:  5.A

      4. miesto:  6.A

      5. miesto:  B

      6. miesto:  5.C

      Víťazom blahoželáme!

      Súťaž pripravili a žiakov sprevádzali učitelia Valentína Truhanová, Tomáš Garčár, Eva Nováková a Nora Nigutová.

       

    • Tešíme sa do školy - prvé stretnutie
     • Tešíme sa do školy - prvé stretnutie

     • V utorok 13. 02. 2018 mali predškoláci možnosť vidieť, ako to vo veľkej škole vyzerá. Pani učiteľky si pre deti pripravili rôzne zaujímavé hry a aktivity so zameraním na matematické predstavy a telesnú výchovu. Budúcim školákom sa na prvom stretnutí venovali pani učiteľky Henika, Karolínka, Lenka a Ivetka.

    • Expert geniality show
     • Expert geniality show

     • Tentokrát sme sa aj my zúčastnili celoslovenskej súťaže Expert geniality show. V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 10297 žiakov zo 478 škôl z celého Slovenska.  Tí súťažiaci, ktorí sa vo svojej kategórii umiestnili na 1. - 100. mieste v celkovom poradí získali titul TOP EXPERT.Naši  žiaci boli veľmi úspešní. Najlepšie sa umiestnili na 12. mieste Erik Eiben zo 7. C  a na 79. mieste Jakub Figeľ zo 7.B  a právom im patrí titul TOP EXPERT. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme.

    • Vyučovanie v maskách + karneval
     • Vyučovanie v maskách + karneval

     • Posledný januárový deň bol na prvom stupni veľmi veselý - vyučovalo sa v maskách a po prevzatí polročných vysvedčení sa deti vytancovali na tradičnom karnevale.

    • Beseda s pani zubárkou v ŠKD
     • Beseda s pani zubárkou v ŠKD

     • Vo štvrtok 25. 01. 2018 nás navštívila pani doktorka, ktorá deťom vysvetlila dôležitosť starostlivosti o zúbky. Naši prváci dostali odborné rady o čistení zúbkov a o tom, aké by mali mať zubné kefky. Preventívne prehliadky u zubného lekára musí absolvovať každý z nás a vôbec  sa nemusíme báť.

      Pani doktorke Kolodžejovej ďakujeme za dobré rady.

    • Šaliansky Maťko - okresné kolo
     • Šaliansky Maťko - okresné kolo

     • 25.1. sme sa zúčastnili na okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko a boli sme úspešní. Filip Hotový z 3. B  a Lukáš Szabados zo 4. B získali 3. miesto, každý vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme!

    • Košický trojkráľový beh
     • Košický trojkráľový beh

     • V sobotu 6. januára  sa konal na Hlavnej ulici v Košiciach trojkráľový beh. Behu sa zúčastnilo aj osem žiakov našej školy. Dievčatá a chlapci pod vedením pani učiteľky Kmecovej zabehli 1100m po Hlavnej ulici. Zuzana Žondorová zo 7.A sa umiestnila na krásnom 2. mieste a Nika Csókásová z 9.B na 3. mieste. Dievčatám blahoželáme.

    • Predvianočné aktivity
     • Predvianočné aktivity

     • 22. decembra sme strávili posledný školský deň v roku 2017. Spríjemnili sme si ho predvianočnými aktivitami, ktoré nám pripravili pani učiteľky spolu s členmi školského parlamentu. V tento deň nás v našej škole navštívil aj pán Figura, ktorý nám ukázal, že aj fyzika môže byť kúzelná. Predviedol nám fyzikálne pokusy, ktoré nás nielen pobavili ale určite aj niečo naučili.

    • Vianočné predstavenie pre 1. stupeň
     • Vianočné predstavenie pre 1. stupeň

     • Príjemným spestrením predvianočného času bolo vystúpenie detí z dramatického krúžku pod vedením pani učiteľky Mimky a pani vychovávateľky Martinky. Žiaci nám zahrali krásny biblický príbeh o Ježiškovi.

    • Spieva celá družina - 11. 12. 2017
     • Spieva celá družina - 11. 12. 2017

     • Predvianočnú atmosféru sme využili na spoločné stretnutie s hudbou a spevom. Pod vedením pani vychovávateľky Martinky si deti vypočuli netradičný gitarový doprovod k vianočným koledám.

    • Expert geniality show
     • Expert geniality show

     • Po prvýkrát sme sa tento rok aj my zapoliji do celoslovenskej súťaže Expert geniality show. Zúčastnili sa jej naši talentovaní žiaci, ktorí si mohli vybrať dva okruhy tém, v ktorých budú súťažiť. Otázky mali aj charakter všeobecného prehľadu, ale naši žiaci sa aj s nimi statočne popasovali. Držíme im palce, aby sa úspešne umiesnili a získali hodnotné ceny. Výsledky sa dozvieme najneskôr 9. januára 2018.

    • Vitamíny zo súdka - 15. 11. 2017
     • Vitamíny zo súdka - 15. 11. 2017

     • Vitamíny zo súdka od babky a od dedka, alebo Spolu zdravo a hravo – to bola akcia žiakov 3. B, ktorí s pani učiteľkou Zdenkou Vitézovou a so svojimi starými rodičmi naložili kapustu. Z nej si potom budú doma variť vianočnú kapustnicu.

    • Študentky SSOŠ Bukovecká v ŠKD
     • Študentky SSOŠ Bukovecká v ŠKD

     • Vo štvrtok 26. 10. 2017 nás navštívili študentky Súkromnej strednej odbornej školy Bukovecká, aby zahrali divadielko našim prvákom. Príbeh sa odohrával v autobuse, ktorý viezol poštu pre deti. Rozprávkové bytosti zábavnou formou - spevom a kresbou - zapájali prvákov do deja. Deti odchádzali domov plné pozitívnych dojmov, s úsmevom a dobrým pocitom. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

    • Číta celá škola
     • Číta celá škola

     • V piatok 20. októbra 2017 sme sa opäť stali súčasťou literárneho festivalu ČÍTA CELÁ RODINA. Čítali sme všetci na rôznych miestach v budove školy. Zavítala medzi nás košická herečka Ľuba Blaškovičová, pani starostka Lenka Kovačevičová, spisovateľ Daniel Rušar, aj mamičky našich žiakov. Chvíľu sme pobudli na Slovensku a počúvali sme rozprávky od Pavla Dobšinského. Ďalšou zastávkou bolo Švédsko a tvorba pre deti od Astrid Lindgrenovej. Potom sme sa presunuli do Nórska, kde sme  počúvali autentické príbehy z potuliek po zasneženej krajine. Nakoniec sa žiaci 2. stupňa presunuli do Japonska, aby  sa zoznámili s japonským komiksom – mangou.  Žiaci čítali aj na hodinách anglického jazyka, kde sa venovali anglickej literatúre. Všetkým zúčastneným patrí naša obrovská vďaka! Prežili sme krásny deň v spoločnosti zaujímavých kníh.

    • Jeseň - pani bohatá
     • Jeseň - pani bohatá

     • V dňoch od 16. do 18. októbra 2017 prebiehala súťaž Jeseň - pani bohatá v tvorbe výrobkov z prírodnín, ktoré ponúka krásna jesenná príroda. Do súťaže sa zapojili žiaci 1. stupňa a hlasovaním rozhodli o víťazoch: 

      1. miesto - Lukáš Skvašík, 4. A

      2. miesto - Lenka Groňová, 4. B

      3. miesto - Maxík Matis, 2. C

      Výstavka z nádherných výrobkov skrášľuje chodbu našej školy.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • V týždni od 02. 10. 2017 do 06. 10. 2017 bude na škole prebiehať jesenný zber papiera denne od 7.00 do 8.00 a od 14.00 do 16.30;  v piatok od 7.00 do 8.00 hod. Na víťazov čakajú zaujímavé ceny!

    • Lesná pedagogika v ŠKD
     • Lesná pedagogika v ŠKD

     • Naši prváci mali 27. 09. 2017 krásne popoludnie. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o dôležitosti lesa a živote v ňom. Zahrali sa na vtáčiky, ktoré si v prírode hľadajú potravu. Potom vytvárali obrázky z rôznych prírodnín. Na záver šikovné detské rúčky vyrobili s pomocou lesných pedagógov búdku pre vtáčiky.

    • Týždeň zdravej výživy
     • Týždeň zdravej výživy

     • V týždni od 25. 09. 2017 do 29. 09. 2017 mali žiaci na 1. stupni týždeň zdravej výživy. Pondelok sme venovali ovociu, utorok bol mliečny, streda zeleninová, vo štvrtok sa pripravovali nátierky a v piatok sa deti museli zaobísť bez sladkostí. V jednotlivých triedach prebiehali rôzne aktivity, tvorivé bloky, súťaže a kvízy.

    • Športové popoludnie v ŠKD
     • Športové popoludnie v ŠKD

     • Jesenné aktivity v ŠKD sme zahájili 20. septembra 2017 športovým popoludním v rámci týždňa mobility. Rýchla chôdza, zdolávanie prekážok či jednoduché cvičenia boli činnosti, do ktorých sa zapojili malé aj veľké deti. Odmenou im boli hry na ihrisku v Lesoparku pri Hornáde. Pozdravom "Športu zdar!“ sme ukončili naše vydarené šporotvé popoludnie.

    • Otvorenie školského roka 2017/2018
     • Otvorenie školského roka 2017/2018

     • Slávnostné otvorenie nového školského roka bude v pondelok 4. 9. 2017. Nástup prváčikov je o 8:00 hod, ostatné ročníky začínajú o 9:00 hod. Prvý školský deň končíme o 10:00 hod. Školský klub detí ani školská jedáleň v tento deň nebudú v prevádzke. Školská jedáleň začína variť až od utorka 5. septembra. Žiakov je možné na stravovanie pre školský rok 2017/2018 prihlásiť od 30. augusta 2017. Školský klub bude v prevádzke v utorok 5. septembra od 6:00 do 8:00 hod. a popoludní do 16:00 hod. Počas prvého týždňa budú mať žiaci 1. ročníka tri vyučovacie hodiny, žiaci prvého stupňa štyri a žiaci druhého stupňa päť vyučovacích hodín.