• Svetový deň behu v ŠKD
     • Svetový deň behu v ŠKD

     • Vo štvrtok 5. novembra 2020 sme si v ŠKD pripomenuli význam pohybu, a to pri príležitosti Svetového dňa behu. Spolu sme si zabehali, zasúťažili a absolvovali sme rôzne prekážkové dráhy. Všetci  športovci boli odmenení diplomom.

    • Zdobenie tekvíc v ŠKD
     • Zdobenie tekvíc v ŠKD

     • Aj tohtoročný október patril v ŠKD zdobeniu tekvíc. Deti tekvice maľovali a zdobili rôznymi dekoráciami. Svoje diela potom vystavili vo vestibule školy. Do činností sa zapojili všetky oddelenia.

    • Napíš list - poteš srdce
     • Napíš list - poteš srdce

     • Naši žiaci, konkrétne tvorivé deti z 5.A a 5.B, sa v októbri zapojili do aktivity Knižnice pre mládež mesta Košice - Napíš list - poteš srdce. Svojimi listami chceli podporiť a pozdraviť mnohých starkých, ktorí trávia jeseň svojho života v domovoch dôchodcov a najmä v tomto čase ich listy, kresby a láskavé slová určite potešia a taktiež fakt, že deti myslia na starších nielen v októbri. Vážia si ich, oceňujú ich skúsenosti a poznatky. Úcta k starším by mala byť samozrejmosťou či už v rodine, na pracovisku, v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade. Starší človek je predovšetkým skúsený človek. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami môže obohatiť život rodiny a byť jej oporou a príkladom. Nájdime si čas, vľúdne slovo, úsmev pre starších neustále, nielen počas októbra. Aj my raz budeme starí. Veď staroba sa týka nás všetkých.

    • Mesiac úcty k starším v ŠKD
     • Mesiac úcty k starším v ŠKD

     • Aj tohtoročný október sa v ŠKD niesol v duchu úcty k starším. S deťmi sme písali starým rodičom listy, pozdravy, vyrábali darčeky a viedli rozhovory na tému Moje zážitky s babkou a dedkom. Táto aktivita nám pripomenula, aby sme starým rodičom prejavovali náklonnosť, nehu a lásku nielen počas tohto mesiaca, ale aj počas celého roka.

    • Týždeň zdravej výživy na 1. stupni
     • Týždeň zdravej výživy na 1. stupni

     • V októbri si žiaci na 1. stupni pripomenuli v rámci Týždňa zdravej výživy zásady správneho stravovania a životosprávy. Realizovali rôzne aktivity, vysievali bylinky, ochutnávali zdravé zeleninové nátierky, ovocnú výživu a koláčiky, sušené ovocie, ale najmä jabĺčka. Na hodinách vyrábali pekné záložky, maľovali ovocie a zeleninu, vypracovávali pracovné listy, čítali si o jabĺčkach, mlieku a mliečnych výrobkoch. Zhotovili aj pyramídu zdravej výživy a pozreli si rôzne prezentácie na túto tému.

    • Svetový deň úsmevu v ŠKD
     • Svetový deň úsmevu v ŠKD

     • V piatok 2. októbra 2020 deti v ŠKD oslávili Svetový deň úsmevu. Pri tejto príležitosti si vyrobili ,,smajlíkov“, vymaľovali úsmevy a rozprávali vtipy. Úsmev a dobrá nálada sa niesli školou počas celého dňa. 

    • ŠvP - Čingov, 3. - 4. ročník
     • ŠvP - Čingov, 3. - 4. ročník

     • Tretí septembrový týždeň absolvovalo školu v prírode na Čingove 54 žiakov z 3. a 4. ročníka. Ideálne počasie nám umožnilo každý deň turistickú vychádzku do Národného parku Slovenský raj. Veľmi pekným zážitkom bol výstup na Tomášovský výhľad, či beseda s členmi Horskej záchrannej služby. Športové hry a súťaže, stavanie lesných bunkrov, hľadanie strateného pokladu, nočná hra, Talentmánia, bublinová diskotéka a iné radosti upevnili priateľské vzťahy, utužili kolektívy tried. Pobytom v prírode si žiaci posilnili nielen fyzickú zdatnosť, ale upevnili si aj vzťah k prírode.

    • Jesenné upratovanie školského dvora
     • Jesenné upratovanie školského dvora

     • Počas celého mesiaca september prebiehala v ŠKD brigáda a upratovanie školského dvora. Deti zametali, hrabali lístie, zbierali smeti a suché konáre, vytrhávali burinu. Všetci si zaslúžia veľkú pochvalu za ich aktivitu a chuť do práce.

    • ŠVP - Čingov, 5. ročník
     • ŠVP - Čingov, 5. ročník

     • Posledný septembrový týždeň sa našim piatakom podarilo absolvovať ešte školu v prírode na Čingove v Slovenskom raji. Napriek upršanému počasiu sme sa tešili z nových kamarátstiev, ktoré sa tam vytvorili, ale aj tie, ktoré sa upevnili. Všetky deti boli okrem zážitkov odmenené aj cenami, ktoré sme mohli zabezpečiť vďaka sponzorskému príspevku pána Habalu, za čo mu aj touto cestou ďakujeme.

    • Deň srdca v ŠKD
     • Deň srdca v ŠKD

     • V pondelok 28. septembra 2020 sme si v ŠKD pripomenuli Svetový deň srdca. Deti sa dozvedeli, ako srdce funguje, ktoré potraviny a činnosti vplývajú pozitívne na  jeho činnosť. Bol im vysvetlený vplyv škodlivých látok na srdce, význam ovocia, zeleniny a pohybu na naše zdravie. Čakalo nás meranie krvného tlaku, kreslenie zdravého srdiečka, ale i modelovanie ovocia a zeleniny z plastelíny.

    • Európsky týždeň mobility v ŠKD
     • Európsky týždeň mobility v ŠKD

     • V týždni od 16. do 22. septembra každoročne prebieha Európsky týždeň mobility. Do tejto kampane sa zapojili aj žiaci z ŠKD. Využili dopravné ihrisko v areáli školy a vychutnali si jazdu na kolobežkách. Deti si po vydarenej akcii uvedomili, že sa nemusia všade presúvať autami, ale je vhodné využívať aj nemotorové dopravné prostriedky.

    • Okružný výlet - Račkova dolina
     • Okružný výlet - Račkova dolina

     • 39 žiakov 7. a 8. ročníka sa zúčastnilo okružného výletu v Račkovej doline. Prekrásne prostredie západných Tatier – Roháčov je ideálne na turistiku a výlety do atraktívneho okolia. Pekné ubytovanie v horskej chate Orešnica s vlastným areálom pre športové aktivity a super vybavená herňa nám nedovolili nudiť sa. Vystihli sme ideálne počasie na turistiku a výlety do Tatralandie, kontaktnej ZOO, múzea liptovskej dediny v Pribyline aj prehliadku miniatúr v areáli Mini Slovensko v Liptovskom Jáne.

    • Exkurzia - Košice ±40°C
     • Exkurzia - Košice ±40°C

     • Dňa 24.9.2020 sa žiaci 7.A a 8.A triedy  zúčastnili komentovanej prehliadky výstavy “Košice ±40°C: Koho, čo a ako najviac zasiahnu extrémy klímy?“ Počas exkurzie sa žiaci dozvedeli čo je to klíma, zmena klímy a aké sú scenáre vývoja klímy pre Košice na základe meraní Slovenského hydrometeorologického ústavu. V druhej časti prehliadky za pomoci vyplňovacej hry lepšie spoznali miesta, ktoré sú už teraz ohrozené horúčavami a záplavami - prostredníctvom zjednodušeného prehľadu hodnotenia zraniteľnosti územia Košíc. Cieľom prehliadky bolo porozumieť komplexnosti témy, akou stratégia adaptácie na klimatickú zmenu je a spoločne hľadať súvislosti medzi jej prvkami.

    • Deň čokolády v ŠKD
     • Deň čokolády v ŠKD

     • V pondelok 14. septembra 2020 sme v ŠKD oslávili svetový deň čokolády. Deti sa dozvedeli, odkiaľ čokoláda pochádza, z čoho sa vyrába a ktorý druh čokolády je pre naše zdravie najvhodnejší. A čo by to bolo za rozprávanie o čokoláde, keby sme ju nemohli aj ochutnať? Degustovali sme  čokoládu bielu, mliečnu, horkú, s hrozienkami a rôzne iné čokoládové pochúťky. Nakoniec si deti navrhli obaly na čokolády podľa svojej predstavy.

    • Detská policajná akadémia
     • Detská policajná akadémia

     • Osvedčenie o absolvovaní Detskej policajnej akadémie! Tak tým sa veru môžu pochváliť  žiaci 7. ročníka našej školy. Osvedčenie získali 11.9.2020 po absolvovaní preventívneho projektu Detská policajná akadémia. Primárnou úlohou projektu je prevencia kriminality. Sekundárnou úlohou je predchádzanie inej protispoločenskej činnosti a sociálno-patologických javov a výchova zodpovednosti za vlastné správanie a konanie. Detská policajná akadémia poskytuje deťom rady ako sa nestať obeťou trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod. Projekt sa začal realizovať v uplynulom školskom roku v spolupráci s oddelením komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru SR.

    • FENOMÉNY SVETA
     • FENOMÉNY SVETA

     • Naši žiaci 2. stupňa rozhodne nezaháľali ani počas dištančného vzdelávania. Zapojili  sa do Expedície Fenomény sveta Peniaze formou zážitkového učenia na vzdelávacom portáli Fenomény sveta.

      Vďaka tomu nadobudli nielen nové vedomosti, ale na niektorých sa  usmialo šťastie a získali pre seba vecné ceny a pre  našu školu  vyhrali vzdelávací balík Fenomény sveta Peniaze. Touto cesto ich nielen veľmi chválime, ale vyjadrujeme aj naše poďakovanie.

     • Vyučovanie od 16.9.2020

     • OZNAM

      Od stredy 16.9.2020  bude škola v rámci zelenej fázy COVID-semafora pre školy fungovať v bežnom prevádzkovom režime. 

      Školský klub detí opäť bude od 6:00 do 17:00.

      Naďalej platia hygienicko-epidemiologické opatrenia:

      - náhodné ranné meranie teploty bezdotykovým teplomerom
      - povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do školy
      - obmedzenie pohybu rodičov a cudzích osôb v budove školy
      - povinnosť nosenia rúšok v interiéri školy pre všetkých, okrem žiakov 1. stupňa

      O akýchkoľvek náhlych zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage  a stránky školy.

      Záleží nám na zdraví všetkých našich žiakov a zamestnancov.

      Všetkým ďakujeme za trpezlivosť a ochotu spolupracovať s nami pri týchto opatreniach. 

      Mgr. Zdenka Figurová
      riaditeľka školy

       

    • Vítanie prvákov - 02.09.2020
     • Vítanie prvákov - 02.09.2020

     • Netradične s rúškami na tvárach sme tento školský rok privítali našich nových prváčikov vo vynovených triedach. Všetkým prvákom prajeme veľa úspechov a radosti z učenia!

     • POKYNY k začiatku školského roka 2020/2021

     •  

      Riaditeľka Základnej školy Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice vydáva tieto

       

      POKYNY pre žiakov a ich zákonných zástupcov

       

      upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v období od

      2. septembra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a Manuálu MŠVVaŠ SR.

       

      Základné pravidlo pre základné školy a niektoré školské zariadenia je:

       

      Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.

       

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      AKTUÁLNE INFORMÁCIE BUDÚ ZASIELANÉ VŠETKÝM PROSTREDNÍCTVOM EDUPAGE A BUDÚ ZVEREJNENÉ AJ NA TEJTO STRÁNKE ŠKOLY.

      Nástup do školy:                  2.9.2020

                              1.ročník:        8:00 – 9:10 

      • prípustný je sprievod len pre rodičov s dodržaním hygienickoepidemiologických opatrení (rúško, dezinfekcia)

                            2.-9. ročník:    9:00 – 10:00

      z dôvodu rekonštrukčných prác je až do odvolania

      vstup pre všetkých žiakov cez vchod pre 1. stupeň

       

      !!! pri nástupe do školy je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi vyhlásenie, ktoré nájdete tu:

      https://zsjenisejska.edupage.org/a/covid-19-tlaciva

       

      Ďalšie školské dni:

      3.9.2020 (štvrtok) – triednické hodiny – 1. ročník:          8.00 – 10:45

                                                                          2.-4.ročník:      8:00 -  11:40

                                                                          5.-9. ročník:     8:00 – 12:35

      - odovzdávanie prihlášok na stravu, školský poriadok, odovzdávanie a preberanie učebníc

       

      4.9.2020 (piatok) – triednické hodiny –   1. ročník:         8.00 – 10:45

                                                                          2.-4.ročník:      8:00 -  11:40

                                                                          5.-9. ročník:     8:00 – 12:35

      - školský poriadok, odovzdávanie a preberanie učebníc, 2. stupeň teoretické účelové cvičenie

      7.9.2020 (pondelok) – 1. stupeň – didaktické hry v prírode                            8:00 – 11:40

                                           2. stupeň – účelové cvičenie – praktická časť            8:00 – 12:35

       

      Ďalšie dni minimálne do 14.9. vyučovanie podľa rozvrhu upraveného v súvislosti s opatreniami proti COVID-19.

       

      Obedy:

       

      2. – 3.9.2020nevarí sa, prebieha prihlasovanie na stravovanie

       

      Od 4.9.2020 bude stravovanie žiakov prebiehať klasickým spôsobom za dodržania hygienicko-epidemiologických podmienok.

       

      Školský klub detí (ŠKD):

       

      2.9.2020nefunguje

      3.9. – 14.9.2020 – ranná ŠKD                       príchod: 7:00 – 7:15

                                    popoludňajšia ŠKD        

                                          odchody:                     za obedom

                                                                             15:00

                                                                             16:00

       

      Po 15.9. bude fungovať ŠKD podľa aktuálneho vývinu situácie s koronavírusom. Budeme Vás informovať.

       

      Vstup do budovy

       

      V priestoroch ZŠ je potrebné dodržiavať minimalizovanie zhromažďovania osôb. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch nepohybujú s výnimkou rodičov žiakov prvého ročníka. Prváka môže sprevádzať len jeden zákonný zástupca v období do 11.9.2020 za dodržania všetkých opatrení školy v súvislosti s COVID-19.

       

      Rúško

       

      Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZŠ, okrem miestnosti, kde prebieha jeho výchovno-vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.

      V období do 14.9. je povinnosť nosiť rúško aj v triedach pre 2.stupeň.

       

      Ranný filter

       

      Žiakom bude pri vstupe do školy meraná teplota bezdotykovým teplomerom.

      Ak žiakovi bude opakovane nameraná teplota 37,2 °C, je zákonný zástupca povinný dieťa vziať domov.

       

      Opatrenia školy:

      • ranné meranie teploty
      • dezinfekcia rúk pri vstupe
      • tekuté mydlá v dávkovačoch v triedach
      • papierové utierky na utieranie rúk
      • časté a intenzívne vetranie
      • pravidelná dezinfekcia WC a dotykových plôch
      • dôkladné upratovanie priestorov školy
      • stravovanie po skupinách
      • nepremiešavanie kolektívov min. do 14.9.2020, neskôr podľa pokynov ÚVZ SR

       

      Dúfame, že toto obdobie čoskoro pominie a škola bude môcť fungovať vo svojom bežnom režime.

       

      Ďakujeme Vám za dodržiavanie pokynov.

       

      Košice 27.8.2020

                                                                                                    Mgr. Zdenka Figurová

                                                                                                           riaditeľka školy