Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/2021 Výmena okien a dverí 64 735,20 s DPH 24.03.2021 01.04.2021 ZŠ Jozefa Urbana
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/2020 Výmena okien 60 049.20 s DPH 28.02.2020 11.03.2020 28.02.2020 Základná škola Jozefa Urbana
VO: Podlimitná zákazka 33743 – WY Statické zabezpečenie nenosných priečok, podláh a rekonštrukcia sociálnych zariadení, rozvodov zdravotechniky s DPH
Oznam_na_stranku_statika.docx
16.12.2019 19.11.2019 16.12.2019 19.11.2019 Základná škola Jozefa Urbana
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO ID-0609 Výmena podlahy v kuchyni školskej jedálne 27 100,00 s DPH 01.07.2019 10.07.2019 08/2019 01.07.2019 ZŠ Jozefa Urbana
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/0043/2019 Oprava tried - poschodie 8 333,33 bez DPH 04.02.2019 11.02.2019 20.03.2019 25.02.2019 Základná škola Jozefa Urbana
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 001/2019 Nákup potravín pre ŠJ - mliečne výrobky s DPH 11.12.2018 27.12.2018 Besster s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana