• Vedenie školy

 • Učitelia 1. stupňa ZŠ (školský rok 2021/2022)

  Kontakt na zamestnancov:  [email protected]

   

  Patrícia Bodnárová                               asistentka učiteľa

  Zuzana Demeková                               asistentka učiteľa

  Mgr. Alžbeta Gažovská                         MD

  Mgr. Miroslava Heželová                       4.A

  Mgr. Jana Hoff                                      asistentka učiteľa

  Eva Horváthová                                    asistentka učiteľa

  Mgr. Henrieta Lalkovičová                    4.B

  Mgr. Lenka Macik Hostačná                 MD

  Mgr. Karolína Maurerová                      asistentka učiteľa

  Mgr. Renáta Miklošová                         1.A

  Mgr. Iveta Sepešiová                            2.A

  Mgr. Silvia Servanská                           3.A

  Mgr. Valéria Šoltysová

  PaedDr. Monika Tkáčová                     2.B

  PaedDr. Monika Tobiášová                   1.B

  Ján Fedorišin                                        katechéta

  Mgr. Zdenka Vitézová                            3.B

  Daniela Želinská                                    asistentka učiteľa

 • Učitelia 2. stupňa ZŠ (školský rok 2021/2022)

  Kontakt na zamestnancov:  [email protected]

   

  Mgr. Michaela Baksová                          5.C

  Mgr. Martina Balážová

  Mgr. Viktória Frišmanová

  RNDr. Martina Gáborová                        6.C

  Mgr. Tomáš Garčár                                 9.C

  Mgr. Dagmar Hadovská

  Mgr. Kristína Jendrálová                         7.B

  Mgr. Zuzana Kolesárová                         5.B

  Mgr. Janette Koššuthová

  RNDr. Iveta Kotúčová

  Mgr. Karin Mašteníková                          9.B

  Mgr. Zuzana Matisová                            6.B

  Mgr. Katarína Mertová

  Mgr. Nora Nigutová                                7.C

  Mgr. Marianna Patlevičová                     špec. pedagogička

  Mgr. Katarína Pončáková                      5.A                      

  Mgr. Lucia Prónerová

  Mgr. Anna Repašanová

  Mgr. Magdaléna Saloková

  PaedDr. Anežka Sasváriová                  9.A

  Mgr. Stanislav Smolko                           8.C

  Mgr. Katarína Smolková                        7.A

  PhDr. Valentína Truhanová                   8.A

  Ing. Svetlana Tuptová

  Mgr. Lenka Valichnáčová                       6.A

  Mgr. Zuzana Zmeková                           8.B

 • Vychovávateľky ŠKD (školský rok 2021/2022)

  Kontakt na zamestnancov:  [email protected]     0911 321 022

   

  Bc. Petra Benková

  Mgr. Jana Čonková

  Alena Koperová

  Bc. Katarína Mako                                  MD

  Bc. Lucia Lukáčová                                MD

  Mgr. Anna Valenčíková

  Katarína Zůbková

  Jarmila Zuskárová

  • Ostatní zamestnanci

   Kontakt na zamestnancov:  [email protected]

    

   Mgr. Valéria Lörincová                    hospodárka

   Martina Mico                                   administratívna pracovníčka

   Jana Hrehorová                              personálne a mzdové oddelenie

   Marek Gábrik                                 školník

   František Ruščin                            školník

   Marie Miková                                   vedúca školskej jedálne

   Terézia Grácová                              školská jedáleň

   Jozefína Habalová                          školská jedáleň

   Kristína Janoková                            školská jedáleň

   Mária Némethová                            školská jedáleň

   Jana Ruščinová                               školská jedáleň

   Ľubica Takáčová                              školská jedáleň

   Oľga Ficeriová                                 upratovačka

   Petra Gášpárová                              vrátnička

   Soňa Luová                                     upratovačka

   Agnesa Marková                              upratovačka

   Alžbeta Mitrová                                upratovačka

   Alena Oršuliaková                            upratovačka