• Oznamy

    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     v piatok 7. septembra budú na 1. stupni Didaktické hry v prírode. Zraz: o 8. 00 h. v triede. Prosím športové oblečenie a obuv, desiata, pitie do ruksaka, (deka, lopta, švihadlo).  

     1. týždeň bude končiť vyučovanie 4. vyučovacou hodinou o 11.40 h.